V uplynulém týdnu se v ovzduší objevovalo velké množství pylu. Dominantním pylovým alergenem byl stále ještě dub. Sezona květu břízy již doznívá i ve vyšších polohách. V městských parcích dokvétají platany a moruše. Vyvrcholila sezona jehličnanů, zvláště smrku, začíná přibývat také pylu borovice. Vedle těchto alergenů se v ovzduší objevoval pyl buku, jírovce, ořešáku, vrby a řepky olejky. Některé stanice zachytily už první ojedinělá pylová zrna trav, pozvolna přibývá pylu jitrocele a šťovíku.

Dominantní alergeny:
dub, buk, platan, ořešák, jírovec, vrba, bříza, řepka, první trávy.

Pylová předpověď na další období:
Pro nejbližší období lze očekávat v důsledku ochlazení a četnějších srážek výrazné snížení koncentrace pylových alergenů v ovzduší. Dominantním alergenem bude ještě stále pyl dubu, v nižších polohách bude jeho koncentrace již klesat. Na stejné úrovni se udrží pyl jírovce a ořešáku, ve městech platanu. Pokvetou i nadále jehličnany – po smrku také borovice. Pyl jehličnanů může vytvářet žlutavé povlaky na hladkých površích, ale alergizuje jen vzácně. Řepka olejka může vyvolávat alergické potíže pouze v těsné blízkosti kvetoucích polí, protože její pyl velmi špatně létá vzduchem. Množství pylu břízy se bude vytrvale snižovat. Postupně bude klesat také koncentrace pylu buku, habru a vrby. Začátek plné sezony trav očekáváme v příštím týdnu.

Zdroj:www.pylovasluzba.cz