Dominovaly stále trávy, hojná byla kopřiva, přibylo merlíkovitých. Jitrocel a šťovík se držely na stejné úrovni, sezona lípy již pozvolna končí i ve středních polohách. Naopak sezona plísní je stále na svém maximu, v ovzduší se objevovalo velké množství spór především Cladosporium a Alternaria.

Dominantní alergeny:
trávy, plísně, jitrocel, šťovík, merlíkovité, kopřivovité.

Pylová předpověď na další období:
Také v nejbližším období zůstanou trávy nejvýznamnějším alergenem. Letošní sezona trav je však již za hlavním vrcholem. Očekáváme stále spíše nižší, maximálně středně vysokou koncentraci alergenů v ovzduší, v době přeháněk a bouřek se množství pylových alergenů vždy výrazně sníží. Přibude pylu merlíkovitých, hojná bude stále kopřiva, sezona lípy bude doznívat. Pyl jitrocele a šťovíku se bude vyskytovat v přibližně stejném počtu. Spóry plísní, především Cladosporium a Alternaria, se budou objevovat stále v obrovském množství.

Zdroj: www.pylovasluzba.cz