Jižní varianta plánované dálnice R35 na moravu nezvítězila nad severní „o chlup“, ale na plné čáře.
Ze čtrnácti variant, které analyzovali odborníci z renomované firmy Sudop Praha, vyšla severní varianta jako suverénně nejhorší. Mnohem lépe vyšly z hodnocení dokonce i různé kompromisní varianty.
Vyplývá to z detailních závěrů studie firmy Sudop, které má redakce k dispozici.
„Provedená multikriteriální analýza jednoznačně ukazuje, že varianty jižního scénáře jsou optimálním řešením vedení koridoru R35 vymezeným územím,“ píše se ve zprávě.
Jablkem sváru byla trasa mezi Vysokým Mýtem a Moravskou Třebovou. Kraj původně tlačil severní variantu přes kopcovité Orlickoústecko, po bouřích nevole ze všech stran se však přiklonil k jižní variantě, kopírující dnešní státovku kolem Litomyšle a Svitav. A studie, kterou Sudopu kraj zadal, ji potvrdila.
Proti severní variantě protestovali nejen ekologové a miniterstva dopravy a životního prostředí, ale i sami obyvatelé. Na demonstrace před krajský úřad přijížděli oblečeni za husity.

Proti jižní variantě byl odpor podstatně slabší.
Zatímco dvě uvažované severní varianty dosáhly v analýze pouze 40 bodů, ostatních 12 tras nešlo pod šedesát bodů.
„Nejlépe byla vyhodnocena varianta kopírující trasu dle platného územního plánu Pardubického kraje, vyjma průchodu katastrálním územím Cerekvice nad Loučnou,“ píše se v analýze.
V Cerekvici jde však pouze o to, jestli má R35 obejít vesnici zleva, či zprava. „Přínosy varianty s jižním obchvatem Cerekvice ale nelze považovat za tak zásadní a směrodatné, aby bylo možné doporučit přehodnocení územně-plánovací dokumentace kraje,“ dodává studie.
Kraj už včera jasně řekl: povedeme R35 původně plánovanou trasou severně od Cerekvice. „Není čas měnit schválený územní plán, je potřeba, aby už byla zahájena příprava stavby,“ řekl včera krajský radní odpovědný za dopravu Ivo Toman.
Koridor je jasný, začíná tedy už jen licitování o přesné trasy slíbených přivaděčů k Chocni a Žamberku, respektive u druhého přivaděče k České Třebové a Ústí nad Orlicí.
Jedenapadesát kilometrů dlouhá sporná čtyřproudovka z Vysokého Mýta k Moravské Třebové by měla podle optimistických scénářů být v provozu v roce 2016. Stát bude 30 miliard korun.
KLIKNĚTE PRO ZVĚTŠENÍ

Co studie Sudopu doporučila

–změnit polohy některých dálničních křižovatek ( ochrana obyvatel)
– dále analyzovat optimální trasy přivaděčů k R35, především spojnice Litomyšl – Dlouhá Třebová (alternativní trasy u obce Přívrat) a Zámrsk – Choceň – Žamberk (návrh změny trasy kolem Českých Libchav) a zlepšit napojení Lanškrouna na R35 (zde je dokonce několik navrhovaných tras)

Jaké jsou slabiny schválené varianty

– Dlouhý, investičně i provozně nákladný Dětřichovský tunel (cca 4,7 km)
– Úseky s nevyhovující kvalitou dopravy (velká hustota dopravy)
– Nedostatečné napojení města Lanškroun na R35
– neexistence náhradní objízdné trasy