Do Janovského a Uhřínovského potoka je dnes vysadily Lesy České republiky ve spolupráci s ochránci přírody. Vysazování uměle odchovaných raků začalo v regionu před šesti lety a mělo by zajistit návrat těchto ohrožených živočichů do Orlických hor, řekl zoolog Miloš Holzer.

Dnešnímu vysazení raků předcházela analýza několika lokalit. Rak totiž vyžaduje kvalitní tekoucí vodu a dostatek vhodných úkrytů, například podemleté břehy či vyvinutý kořenový systém stromů. V místě musí být i dostatek rostlinné potravy. "Rak musí mít i dostatek kyslíku. Kaskádovitý charakter Janovského a Uhřínovského potoka to zajišťuje," řekl Holzer.

Rak říční kvůli rozvoji průmyslu po druhé světové válce z Orlických hor vymizel. Díky umělému vysazení asi 300 raků se nyní populace raků v Orlických horách odhaduje v řádu stovek kusů. Dnes vysazeným rakům je od dvou do čtyř let. "Jsou potomky raků z račího rybníka u Litomyšle, a pocházejí tedy z regionu východních Čech," řekl Holzer.

Rak říční žije samotářsky, každý jedinec má své vlastní obydlí, často od sebe dosti vzdálené. Dorůstá průměrné délky 15 centimetrů, jsou ale známé i nálezy jedinců o velikosti 25 centimetrů. Je nočním živočichem a setkání s ním ve dne je spíše náhodné. Pro vypuštění zvolili ekologové konec října proto, že v této době se raci rozmnožují, a v nové lokalitě tak založí další potomstvo.

Program na záchranu raků říčních existuje i na jiných místech v republice. Ochránci přírody raky pravidelně vysazují například na Valašsku a Olomoucku. Lesy ČR vedle vysazování raků podporují například umělý odchov dravců. Celkem Lesy ČR letos dávají na různé projekty ochrany přírody přibližně 20 milionů korun.