Co je v obci nového?
V letošním roce jsme žádné velké akce nerealizovali. Vybudovali jsme pouze přístřešek u místního víceúčelového hřiště, který bude sloužit pro sousedská posezení, která zde pořádáme.

Žádali jste o dotace?
Ano, a to o dotace z Programu obnovy venkova. Na každou větší akci se snažíme sehnat finanční podporu. Bohužel jsme letos nebyli vybráni, protože žádáme o dotace každý rok a letos byly upřednostněny obce, které loni žádost o dotaci nepodávaly.

Plánujete větší investice či opravy i do budoucna?
Už na letošní rok jsme měli naplánované položení zámkové dlažby před obecním úřadem. Kvůli problémům s firmou, jíž byla zakázka zadána, jsme od smlouvy odstoupili. Akci jsme přesunuli na příští rok. Dále máme v plánu opravu střechy a výměnu střešní krytiny nad místním sálem. Ta by měla být realizována v dubnu až květnu. Už se nám přihlásily tři firmy a proběhne výběrové řízení. Stát by oprava měla tuším 350 tisíc a určitě na ni budeme žádat dotaci.

Jaké kulturní či sportovní akce v obci pořádáte?
V létě pořádáme Račičádu. To jsou sportovní dny na místním víceúčelovém hřišti, kde se dá hrát volejbal, nohejbal a tenis. Organizujeme dětské dny, mikulášskou besídku, obecní maškarní ples a hasiči pořádají ples. (lka)


RAČICE VE FAKTECH:

Poloha: 15 kilometrů od Hradce Králové; součást mikroregionu Hustířanka
Rozloha: 690 hektarů
Počet obyvatel: 161 obyvatel
Nadmořská výška: 250 metrů nad mořem
První písemná zmínka: pochází z roku 1222