Jak oznámil kraj, aktuálně probíhá soutěž na zhotovitele stavebních prací, která ozřejmí celkové náklady i termín zahájení stavby. Rekonstrukce a přístavba má vyřešit nejen neúnosný současný stav budovy, ale i to, kde by mohly vzniknout další prostory pro činnost Muzea východních Čech v Hradci Králové, které je postrádá. Zázemí by tu mohlo vzniknout jak pro jeho odbornou práci, tak pro prezentaci sbírek.

Projekt počítá i s přístavbou se vstupním prostorem pro setkávání a s celkovým kulturním, vzdělávacím a společenským zázemím pro návštěvníky z řad široké veřejnosti.

„Jsem ráda, že tento záměr, který provázím od jeho počátku, tedy již více než 10 let, míří k realizaci. Nejenže umožní vznik nové a jedné z největších přírodovědeckých expozic v České republice a také nové expozice archeologické, ale také vytvoří prostory pro zázemí a rozvoj činnosti nového Centra kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje pro moderní styl prezentování sbírek a Digitalizačního centra pro muzejnictví sloužícího pro vysoce moderní digitální dokumentaci sbírkových předmětů i listin. Tato centra budou v rámci své činnosti podporovat rozvoj i dalších muzeí,“ uvedla náměstkyně pro oblast kultury a cestovního ruchu Martina Berdychová.

Cenu získalo dvacet kantorek a kantorů z hradeckých základních, základních uměleckých a mateřských škol zřizovaných městem.
Dvacet nejlepších učitelů z hradeckých škol si převzalo ocenění od města

Původním vlastníkem kasáren bylo Statutární město Hradec Králové, které však pro toto místo nenašlo vhodné využití. V roce 2015 tak padlo první rozhodnutí Královéhradeckého kraje o zahájení stavebně-technické přípravy záměru za účelem adaptace objektu pro potřeby krajského muzea.

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je krajskou příspěvkovou institucí a největší krajské muzeum v regionu. Stovka kmenových a kolem osmi desítek externích zaměstnanců pracuje v Hradci Králové jednak na Eliščině nábřeží v historické budově od architekta Jana Kotěry a jednak v hlavním odborném pracovišti právě v areálu zrekonstruovaných „Gayerek“.

„Areál Vrbenského kasáren je ve velmi špatném stavu a vyžaduje podstatně náročnější úpravy než již zrekonstruované sousední Gayerovy kasárny. Tomu odpovídá i stavebně-technická příprava záměru, která byla náročná zejména tím, že se objekt nachází v památkové zóně, a bylo tedy nutné hledat optimální řešení, které by pokrylo potřeby krajského muzea, dosáhlo určitého energetického standardu a zároveň respektovalo požadavky památkové péče. Zejména náročná byla projektová příprava fasády objektu, intenzivně jsme v rámci přípravy spolupracovali s památkáři na výběru nejvhodnějšího postupu realizace fasády, který se také několikrát ověřoval prostřednictvím vzorkování,“ řekl Pavel Bulíček, první náměstek hejtmana odpovědný za krajské investice.

S proměnou pomohou čtyři dotační projekty

Se zahájením technické přípravy dostalo oddělení projektového řízení Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI) doslova úkol hledat vhodný dotační zdroj, který by pomohl se spolufinancováním záměru. Již v letech 2019 až 2021 se takto úspěšně povedlo zrekonstruovat sousední Gayerova kasárna za 310 milionů korun. Tehdejší dotace z Integrovaného regionálního operačního programu přesáhla 211 milionů korun.

Stav zchátralých Vrbenského kasáren si vyžádá podstatně náročnější úpravy, než tomu bylo v případě již zrekonstruovaných „Gayerek“, které před rekonstrukcí po léta využívalo muzeum jako depozitář sbírkových předmětů.

Areál nákupního střediska Hvězda na Moravském Předměstí v Hradci Králové je ve špatném stavu již dlouhé roky. Letité jsou i plány na jeho rekonstrukci,
Sláva Hvězdy pohasla dávno, čeká na rekonstrukci. Podívejte se, v jakém je stavu

Z toho důvodu se začalo připravovat ojedinělé vícezdrojové financování projektu s použitím více než jednoho dotačního titulu.

„Při nastavování vícezdrojového modelu bylo nejsložitější najít vhodné dotační zdroje v rámci kterých bude možné spolufinancovat různé části záměru Vrbenského kasáren v samostatných dotačních projektech, a současně aby dotační podmínky jednotlivých dotačních projektů nebyly vzájemně v rozporu,“ řekla Lenka Bacovská, zástupkyně ředitelky CIRI, které má administraci dotačních projektů na starost.

Vrbenského kasárna jsou novorenesanční stavbou v centru Hradce Králové, která tvoří komplex s Gayerovými kasárnami a dalšími budovami v areálu. Od roku 2022 jsou v majetku kraje, kterému je darovalo město Hradec Králové. /Zdroj: KÚ KHK/

Výsledkem dotační přípravy jsou čtyři dotační projekty pro záměr Vrbenského kasáren, které úspěšně prošly hodnocením a jsou schváleny k poskytnutí dotace v celkové výši přesahující 500 milionů korun.

Prostřednictvím těchto dotačních projektů bude s věcnou a časovou návazností čerpána dotace na stavební práce (rekonstrukce stávajícího objektu a přístavbu), na vybavení Centra kreativního muzejnictví Královéhradeckého kraje a na vybudování přírodovědecké a archeologické expozice. Dva z projektů budou čerpat prostředky z Národního plánu obnovy (podpora energeticky účinné revitalizace brownfieldů a rozvoj velkých kulturně kreativních center) a dva projekty budou čerpat podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021+ (podpora muzeí a podpora muzeí v rámci ITI).

S využitím tiskové zprávy

Moho by vás také zajímat: Po objíždkách už od 2. dubna. Kudy se dostanete do škol u rekonstruované Milety?

Zdroj: Deník/Jana Kotalová