S financováním oprav pomáhal obcím a městům také Královéhradecký kraj, a to penězi z fondu rozvoje a reprodukce. S jejich přispěním má například hradecká Střední odborná škola veterinární opravený vstup do vily a kanalizaci v laboratořích. Celkem se tu investovaly dva miliony korun. Stejnou částku si vyžádala rekonstrukce elektroinstalace na hradecké střední odborné škole ve Vocelově ulici.

„Snažíme se do rekonstrukcí zapojovat co nejvíce zdrojů. Prioritou je čerpání evropských dotací na velké projekty typu kompletního zateplení celých budov nebo vybavení odborných učeben moderními technologiemi. Nezapomínáme ale ani na menší opravy v řádech statisíců či jednotek milionů korun, které uvolňujeme z vlastních zdrojů. I ty pomáhají kultivovat prostředí, v němž žáci a studenti tráví podstatnou část svého času,“ řekla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast školství a kultury.

Celkem je pro tento rok ve Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje pro oblast školství přes 150 milionů korun.