„V dopise, který jsme poslali ministryni Vlastě Parkanové a členům vlády, požadujeme také odborné posudky o vlivu na životní prostředí a zdraví lidí nejen z moderního nepoliského radaru, ale i ostatních starých záložních radarů, které se na území mikroregionu nacházejí,“ upřesnil jeden z požadavků starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil.

Jeden ze záložních radarů se totiž nachází jen pár stovek metrů od chlumecké obytné zóny. „Tento radiolokátor je stále funkční. Nemáme žádné informace o jeho škodlivosti, nebo například o vlivu na televizní signál,“ doplnil razantně starosta. Problémy by podle něj mohly nastat také při rozvoji regionu. „Radar může být příčinou nechuti dalších obyvatel zde bydlet. Celkově může dojít z tohoto důvodu k zaostávání regionu. Je zajímavé, že jisté kompenzace za umístění komunálních skládek nebo jaderných elektráren obce, kde se takováto neblahá zařízení nacházejí, trvale dostávají, a tak lákají zvýšenými investičními možnostmi mladé rodiny k bydlení. Podle hesla ´něco za něco´. Platí to v celé civilizované Evropě. U nás na Chlumecku zatím platí ´něco za nic´,“ uvedl rozhořčeně v dopise Uchytil.

Oslovení obyvatelé mikroregionu si však zatím strach a nejistotu moc nepřipouštějí. „U nás v Chlumci je radar už dlouhé roky. Naučila jsem se s tím žít a ani nad nějakou hrozbou nepřemýšlím,“ uvedla Jaroslava Čučuová. Na druhou stranu se podle dostupných informací připravuje mezi lidmi z regionu petice, která by záměr bouřících se starostů měla podpořit. „Stáváme se takto možným strategickým cílem v případě nepřátelského útoku. V obyvatelích tak může narůstat nejistota a strach,“ vysvětlil Miroslav Uchytil. „Navíc, neměří se všem stejným metrem. Nevíme, proč by obce v Brdech měly získat peněžní kompenzace, ale náš region, na jehož území už radary stojí, nikoliv,“ zopakoval další z požadavků Uchytil.

Z reakcí čtenářů Hradeckého deníku však také vyplývá, že názory lidí na problematiku peněžní kompenzace jsou trochu odlišné. „Starostové myslete! Peníze utratíte a radar tady bude navěky. No, a my budeme pouze terčem útoku,“ napsala v diskuzi Jana.

Ministerstvo obrany
JUDr.Vlasta Parkanová
Tychonova 1
160 01 Praha 6


Vážená paní ministryně,

obracíme se na Vás se žádostí o návštěvu našeho regionu ve věci provozu radiolokačního zařízení v těsné blízkosti našich sídel. Mezi městem Chlumec nad Cidlinou a obcí Nepolisy, ve vzdálenosti několika set metrů od obydlených domů a městského sídliště, bylo a je po mnoho let umístěno několik radiolokačních zařízení pro vojenské účely. Tyto otočné a nepřetržitě pracující radary mohou mít dlouhodobý neblahý vliv na zdraví obyvatel i na kvalitní příjem televizních, rozhlasových a telefonních signálů a nikdy nikdo tuto obavu odborným posudkem nevyvrátil.

Zařízení je funkční jako záložní technologie doposud. Během posledních let rozhodnutím vlády ČR a Ministerstva obrany ČR proběhla výstavba dalšího obřího radiolokátoru opět v těsné blízkosti města Chlumec nad Cidlinou a Nepolis. Stavba tohoto supermoderního zařízení pro účely NATO byla zahájena v roce 2004 a technické a technologické zařízení bylo uvedeno do provozu v roce 2007. Původní radiolokátory jsou však nadále dle našich informací určeny jako záložní a plně funkční zařízení a jsou stále v provozu. Chápeme nutnost výstavby a údržby takovýchto zařízení pro bezpečnost státu a Evropy, ale vůbec nám není jedno, že o výstavbě a provozu těchto obranných bezpečnostních prvků vláda ČR rozhodla bez jednání s dotčenými obcemi. Nikdo nás prokazatelně neseznámil s parametry těchto technologií na vliv k životnímu prostředí a na zdraví obyvatel, na rušení dalších signálů, za jejichž „kvalitní“ příjem platíme koncesionářské poplatky. Stavební úřad MěÚ Chlumec nad Cidlinou byl sice činným státním orgánem, který vydal v červnu 2003 územní rozhodnutí o umístění stavby, stavební řízení však vedl Vojenský stavební úřad Ministerstva obrany v Pardubicích. Rozhodnutí o umístění stavby bylo podloženo předpokládanými teoretickými výpočty, ze kterých vyplývalo, že neionizující záření nepoškodí zdraví obyvatel v blízké obci Nepolisy. Směr na Chlumec nad Cidlinou přitom hodnocen nebyl vůbec.


Po úplném zprovoznění radaru v roce 2007 však již nikdo ze samosprávy obce nebyl informován o tom, zda proběhla ověřovací zkušební měření, která by potvrdila správnost hypotetických předpokladů, o které se opírala vyjádření dotčených orgánů před vydáním stavebního povolení. Pro obyvatele našeho regionu je důležité, aby byla veřejnost seznámena s konečnými ověřovacími výsledky. Nejhorší ze všeho však je, že výstavba a provoz moderního radiolokátoru na území Chlumecka přináší reálnou hrozbu strategického cíle potenciálních raket, kde v případě ohrožení nepřátelským útokem, vedeným jistě ze vzduchu, bude snaha vyřadit tento radiolokátor z provozu, bez ohledu na ničivé následky na zdraví a životech obyvatel chlumeckého regionu.


Je až směšné, jak si televizní štáby a dokonce ruská výzvědná služba pletly „náš“ radiolokátor s budoucím radarem v Brdech. Vždy, když byla televizními štáby komentována problematika výstavby obranného radaru v Brdech, byl ukazován radar umístěný mezi Chlumcem nad Cidlinou a Nepolisy!
Jakou „spravedlností“ se vlastně řídí naše minulá i současná vláda, když jako kompenzaci za stálý strach obyvatel 21 obcí v oblasti Brd v případě výstavby radaru na jejich území nabízí do rozvoje tohoto regionu proklamovanou částku ze státního rozpočtu ve výši miliardy a dvě stě milionů korun a do našeho regionu nesignalizuje vůbec žádnou kompenzaci, kterou bychom samozřejmě velmi rádi uvítali? Platí snad v našem státě heslo „ kdo křičí, ten má“ ? A nebo by se mělo měřit stejným metrem?


Tedy i my křičíme a požadujeme od Vás a naší vlády vysvětlení a případné kompenzace pro region Chlumecka a část regionu Novobydžovska. Přinejmenším morální právo na to máme a rádi bychom věřili, že se vláda tímto vyvolaným problémem bude intenzivně zabývat. Vážená paní ministryně, velmi rádi Vás a Vaše kompetentní náměstky, popřípadě členy vlády, uvítáme u nás na besedě ve shora popisované věci. Mezi naším obyvatelstvem je připravována petice na podporu požadavků ze strany nás starostů z regionu, který je umístěním radiolokačního zařízení pro potřeby NATO trvale postižen. Mezi naším obyvatelstvem roste nejistota a strach, který je umocňován opakovanou a medializovanou diskusí o potřebě umístění radarů na našem území, obavy z toho, že naše území, stejně jako území v Brdech, bude potencionálním cílem při v budoucnu nevyloučitelném válečném konfliktu v době, kdy může být Česká republika kýmkoliv ohrožena. Tvrzení, že se tak již nikdy nemůže stát, je přinejmenším naivní.
Každý laik dávno ví, že lidstvo bez válek nikdy žít trvale neumělo, a také ví, že se nebude již válčit zastaralými klasickými zbraněmi, nýbrž nejmodernější technikou. Naše území je tudíž pro potencionální válečný konflikt díky strategickému radiolokátoru prvořadým cílem k jeho vyřazení z provozu a k likvidaci. Požadujeme ze strany Vašeho ministerstva odborný posudek o vlivu na životní prostředí a na zdraví obyvatel při umístění nového radaru u provozu starých záložních radarů, potvrzený orgány NATO. Od našeho státu máme právo žádat odškodnění a finanční kompenzaci do našeho území, stejně jako obyvatelé Brd. Tvrzení, že nejsme tak zaostalý region, jako region Brdsko, se vůbec nezakládá na pravdě, malé obce a malá města jsou na tom v republice i díky stávající politice státu přibližně stejně špatně, také nemáme dokončenou infrastrukturu a také bychom chtěli udržet na republikovém průměru životní úroveň našich obyvatel.


U nás radar pro mezinárodní vojenské účely na rozdíl od proklamovaného radaru v Brdech již stojí a může být příčinou nechuti dalších obyvatel zde bydlet, celkově může dojít z tohoto důvodu k dalšímu zaostávání postiženého regionu. Je zajímavé, že jisté kompenzace za umístění komunálních skládek nebo jaderných elektráren obce, kde se takováto neblahá zařízení nalézají, trvale dostávají a lákají tak zvýšenými investičními možnostmi mladé rodiny k bydlení. Podle hesla „něco za něco.“ Platí to v celé civilizované Evropě. U nás na Chlumecku zatím platí „něco za nic“. Vážená paní ministryně, dovolujeme si Vás a českou vládu tímto vyzvat k diskuzi a budeme se těšit na návštěvu u nás. Samozřejmě bychom i rádi přijali pozvání k Vám na Ministerstvo obrany ČR, abychom mohli informovat své občany o tom, jaký postoj naše vláda zaujímá, jestli máme šanci na nějakou kompenzaci, popřípadě na jakou.


S úctou Ing. Miroslav Uchytil
starosta Města Chlumec nad Cidlinou


Jiří Šustr
předseda Svazku obcí Cidlinaa starostové regionu Cidlina a spádových obcí Chlumec nad Cidlinou


Obec Chudeřice, Ing. Miloš Veselý

Obec Káranice, Svoboda Vladimír

Obec Klamoš, Věříš Bohuslav

Obec Kosice, Ing. Ornst Milan

Obec Kosičky, Ing. Klecar Josef

Obec Lišice, Kolenčík Pavel

Obec Lovčice, Ing. Petrovická Petra

Obec Nové Město, Ing. Kosina Vladimír

Obec Olešnice, Jelínek Pavel

Obec Písek, Kučera Miroslav

Obec Převýšov, Steklý Ladislav

Obec Stará Voda, Morávek Libor

Rozdělovník:
Ing. Mirek Topolánek, předseda vlády ČR
RNDr. Martin Bursík, místopředseda vlády a ministr životního prostředí
RNDr. Petr Nečas, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
RNDr. Alexandr Vondra, místopředseda vlády pro evropské záležitosti
MUDr. Ivan Langer, ministr vnitra
Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí
Ing. Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu
MUDr. Tomáš Julínek, ministr zdravotnictví
JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti
Ing. Miroslav Kalousek, ministr financí
Mgr. Ondřej Liška, ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Aleš Řebíček, ministr dopravy
Mgr. Petr Gandalovič, ministr zemědělství
Mgr. Václav Jehlička, ministr kultury
JUDr. Cyril Svoboda, ministr vlády ČR
MUDr. Džamila Stehlíková, ministryně vlády ČR pro lidská práva a národnostní menšiny