Statut radní udělí na období 2022 až 2025. „Schválili jsme novou výzvu k předkládání žádostí pro udělování trvalých záštit, a to jedinečným akcím, které šíří dobré jméno kraje. Musí však významně přispívat k rozvoji kulturního života našeho regionu a mít za sebou alespoň pětiletou tradici,“ sdělila za odbor kultury náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Kraj v letošním roce poprvé osloví i zástupce komerčních festivalů se zavedenou značkou, kteří v kraji zaujímají významné místo. Tyto festivaly by v případě výběru neobdržely finanční podporu na celou akci, ale na konkrétní činnost, jakou je například řešení ekologických dopadů a předcházení vzniku odpadků, zajištění bezbariérovosti pro hendikepované občany či na edukační workshopy pro občany.

Trvalé záštity významným kulturním akcím uděluje Rada Královéhradeckého od roku 2002. Návrhy na každoroční výši dotace pak schvalují krajští zastupitelé. Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách kraje.