„Cílem je zapojit do projektu minimálně pět středních škol z pěti vybraných měst kraje. Žáci vyzpovídají a nahrají na kameru pamětníky ve svém okolí, na kterých se podepsaly totalitní režimy. Tato iniciativa kromě prohloubení naší znalosti historie podpoří mezigenerační dialog a zlepší mezilidské vztahy. Příběhy našich sousedů velmi podporuji i z důvodu, že je zcela nezbytné, aby se zlepšila výuka nejmodernějších dějin,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.