Všechny potřebné informace jsou uvedeny na oficiálních internetových stránkách Hradce Králové. Zároveň se na nich zájemci mohou seznámit i s pravidly, která je nutno dodržet. V neposlední řadě se lze i v návaznosti na získání informací obrátit na magistrát prostřednictvím telefonu.