Uzávěrky zájemci musí podat písemně nejdéle 12. září do 16.30 hodin na Městský úřad v Novém Bydžově.

„V žádosti neuvádějte částku, za kterou jste ochotni byt koupit. Odprodej bude realizován na zasedání zastupitelstva města, kam budou všichni zájemci pozváni a přinesou v zalepené obálce svoji nabídku kupní ceny," píše radnice na svých webových stránkách.