Diskotéky hlásí deset návštěvníků


„Vyhláška o poplatku byla napsána v jiné době. Dnes už neodpovídá parametrům. Navíc diskriminuje mimohradecké pořadatele. Ti místní jsou totiž osvobození,“ uvedl náměstek primátora pro kulturu a školství Martin Soukup.

Mezi hlavní důvody podle vedení magistrátu patří také vysoké náklady na administrativu, které
převyšují výnosy z poplatku.

„Roční inkaso se díky rozšiřujícímu se počtu osvobození podnikatelů od poplatku v posledních letech stále snižuje. V minulém roce činilo již pouze 150 tisíc korun,“ řekl ekonomický náměstek primátora Boris Herman.

Za malým výběrem je podle radnice mimo jiné nepoctivost některých podnikatelů, kteří množství návštěvníků záměrně snižují.
„V poslední době se stává, že nám diskotéky hlásí třeba jen deset lidí. Kdybychom chtěli důsledně trvat na vybírání, museli bychom přijmout nové lidi, kteří by na všech akcích přepočítávali návštěvníky. A to je nesmysl,“ dodal Soukup.

Maximální sazba poplatku je dvacet procent ze vstupného, který platí noční a erotické kluby. Podnikatelé celkem na poplatku ze vstupného městu dluží celkem 17 tisíc korun.