Symbol celonárodní osvětové akce nazvané Růžová jízda proti rakovině prsu zájemcům přivezl především informace o této nemoci a praktické rady. „Cílem aktivit Růžové jízdy je nabídnout kromě distribuce informačních materiálů odborné informace o této nemoci, způsobech její léčby, včetně adres screeningových center, předvést názorně ukázky samovyšetření a přispět tak k prevenci a osvětě této choroby,“ sdělili nám organizátoři. Hradec Králové se stal čtrnáctým z 82 vybraných míst v celé republice, kde se růžový autobus v průběhu naplánovaných dvou etap zastaví.