Magistrát města obdržel do konce června téměř tisíc připomínek a námitek k návrhu nového Územního plánu Hradce Králové. Většina podání se shoduje v několika důležitých tématech.

„Jedná se například o zastavitelnost v městské části Roudnička, kde část podání podporuje rozvoj lokality 
a další část je proti němu, dále se několik reakcí věnuje rozšíření Koutníkovy ulice či ulice za Škodovkou," nastínil obsah reakcí Petr Brůna, vedoucí odboru hlavního architekta magistrátu města.

Některé návrhy se objevily nově, protože se týkají aktuálně řešených problémů. „Písemné reakce také 
v mnoha případech poukazovaly na projekt zdvojkolejnění železniční trati Hradec Králové - Opatovice nad Labem a na záměry s tím související," dodal Brůna.

Magistrát dále obdržel 
i jednotlivé požadavky vlastníků pozemků.

Úředníci budou řešit návrhy k novému územnímu plánu

Přibližně devět set sedmdesát připomínek a námitek nyní budou řešit úředníci. Ti budou nejprve kontrolovat jejich úplnost, v případě nedostatků vyzvou podatele 
k doplnění. Jestliže autoři uplatněných námitek a připomínek odpovědi neobdrží, bude jejich vyhodnocení součástí odůvodnění Územního plánu Hradce Králové (ÚPHK).

Úředníci také musí vyhodnotit stanoviska dotčených orgánů a absolvovat příslušná jednání. „Tyto stanoviska jsou pro vyhodnocení jednotlivých podání jedním z neopomenutelných stavebních kamenů. Ve spolupráci s určeným zastupitelem pro pořízení nového ÚPHK, kterým je Oldřich Vlasák, bude 
s ohledem na veřejné zájmy hájené dotčenými orgány zpracován návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek," vysvětlil Pavel Brůna, s tím, že 15. července se uskutečnilo první jednání, na kterém byl dohodnut postup prací souvisejících s vyhodnocením veřejného projednání.

Jednou z možných variant je, že v souladu s výsledky veřejného projednání by mohl být návrh ÚPHK upraven a následně projednán. Nový ÚPHK pak musí být pořízen do konce roku 2020.

Martin Prokeš