V personálních rošádách uplynulého roku je Jan Höck již třetím ředitelem Národního hřebčína v Kladrubech. Jaké jsou tedy jeho hlavní cíle v tomto sledovaném chovatelském zařízení starobylé tradice? Dosáhnout konečně na evropské dotace a areál více otevřít lidem, říká jeho nový ředitel.

I krajina kolem je kulturní památkou

Na dotaz Deníku, zda se ředitel hřebčína nebojí této sledované funkce, odpovídá záporně. „Ne, neobávám se ničeho. Samozřejmě jsem si vědom, že je to funkce jmenovaná, to znamená, že můžu být kdykoli - i bez udání důvodu - odvolán, s tím se musí v takovéto funkci počítat. Ale myslím, že snad nebude žádný důvod proč. Zkrátka se toho nebojím,“ říká Jan Höck. O tom, v jakém stavu hřebčín převzal, nechce příliš hovořit. Sdílnější je ohledně prvních kroků. „Všude jsou nějaké problémy. A naším hlavním cílem a úkolem je, abychom dosáhli na evropské peníze. Samozřejmě prvním úkolem je tady organizačně a ekonomicky stabilizovat celý podnik a dosáhnout na evropské peníze. S nimi a eventuálně i bez nich nějakým způsobem hřebčín připravit na to, abychom se co nejvíce otevřeli široké veřejnosti. Tak, aby tato národní kulturní památka lidi sem lákala, aby je těšilo sem přijet, aby tady bylo pro ně vytvořené i zázemí a bylo jim co ukázat. Aby viděli jednak koně, i celou návaznou krajinu, která k tomu patří. To znamená, že národní kulturní památkou nejsou jenom objekty, nejsou jenom koně, ale je to park, krajina, která byla už kdysi pro chov koní vytvořena, přizpůsobena. Tak bychom to chtěli uchovat i nadále. A hlavně to zpřístupnit lidem,“ předkládá svou představu ředitel, který hodlá pokračovat v již zpracovaných projektech, jakým je třeba postupná obnova rozsáhlých alejí.

V případě personálních otázek neočekává žádné velké zemětřesení. „Může se stát, že v průběhu času někdo zjistí, že se mu třeba nelíbí moje organizační vedení, tak odejde sám. Můžeme se s někým rozloučit, to nikdy nevylučuji, ale to je běžné. Neznamená to, že bych sem přišel s vytasenou šavlí a začal sekat hlavy, vidíte, uběhl měsíc a nic zvláštního se neděje. Že mám třeba jiné metody řízení, než byly užívané doposud, myslím, že je ku prospěchu,“ uvedl Jan Höck. Za jeho odvolaného předchůdce Jaroslava Dražana hřebčín neuspěl se svou žádostí na tři sta milionů korun z evropský fondů, protože se v přihlášce podle Höcka objevily určité závady. „Tak my jenom doufáme, že ministerstvo kultury vypíše další kolo a samozřejmě se na něj vehementně a usilovně připravujeme,“ říká Jan Höck, který má podle neoficiálních zdrojů informaci, že se tak stane v průběhu měsíce března.