Akce nazvaná Řemeslo Keltů s účastí belgických experimentálních archeologů se těšila rekordního zájmu návštěvníků. Lidé se na místě mohli na vlastní oči přesvědčit, jak například probíhala redukce železné rudy, jak a s čím pracoval keltský kovář, či jak se odlévala bronz. „Pozadu nezůstala ani katedra archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové s ukázkou výpalu keltské keramiky a výrobou nádob. Či například s ukázkami bojového umění Keltů," doplnil ředitel archeoparku Radomír Tichý.