Meteorologové v neděli v Pardubicích kvůli překročení imisních limitů pro prachové částice vyhlásili signál upozornění.

Koncentrace prachu naměřená na měřicí stanici Pardubice Dukla od té doby stále stoupá. Vyplývá to z údajů zveřejněných Českým hydrometeorologickým ústavem.

Limit koncentrace prachových částic za 24 hodin činí 50 mikrogramů na metr krychlový. V neděli odpoledne přesáhla na Dukle hodnotu 100 mikrogramů, včera v 17 hodin již překročila 130 mikrogramů na metr krychlový. Nejvyšší hodinová koncentrace polétavého prachu bývá večer, v neděli na Dukle dosáhla 138 mikrogramů na kubík vzduchu.

V jiných východočeských městech je situace o něco příznivější. Na stanici v Brněnské ulici v Hradci Králové se čtyřiadvacetihodinové koncentrace polétavého prachu včera pohybovaly kolem 100 mikrogramů, k večeru však i zde začaly stoupat.

Smog však trápí nejen velká města, ale i venkov. Nadlimitní koncentrace panují podle mapy meteorologů v polovině východních Čech, zejména na Pardubicku a Hradecku. Jeden z hlavních faktorů, který spolu s průmyslem a rostoucí dopravou významně přispívá ke katastrofálnímu stavu ovzduší, je totiž i hustý tmavý dým čoudící z komínů rodinných domků.

„Apeluji na řidiče, aby zvážili, zda musí do ulic skutečně vyrazit osobním automobilem. Skoro každý z nás má malé děti, starší rodiče nebo přátele, těm všem pomůže, pokud auto nyní zůstane v garáži. Systém naší MHD, ať už jde o trasy nebo jízdní řády, pokrývá celé město i okolí. Veřejná doprava je tak téměř stoprocentní alternativou pro ty, kdo vyslyší naši výzvu a rozhodnou se kvalitu vzduchu alespoň pro tentokrát nezhoršovat,“ vzkázala včera občanům zakouřených Pardubic primátorka Štěpánka Fraňková.

Nejčistší ovzduší je momentálně na horách. Například stanice na Šerlichu v Orlických horách včera navečer hlásila aktuální koncentraci prachu 10 mikrogramů. Některé horské stanice ale hlásí zvýšené množství přízemního ozónu.

Při překročení imisního limitu 100 mikrogramů prachu na metr krychlový by se lidé s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší osoby a malé děti měly vyhýbat pobytu venku a zvýšené fyzické zátěži.

Prognózy hydrometeorologů zatím nejsou příliš příznivé. Větrné počasí, které by mělo pomoci pročištění vzduchu, zřejmě přijde až koncem týdne.

V Pardubicích už platí výstraha

Jako v prvním městě východních Čech dosáhlo v Pardubicích znečištění ovzduší hranice, kdy je vyhlašován tzv. signál upozornění. Občané města o tom byli a jsou informováni městským rozhlasem nebo prostřednictvím radničního webu.

Jak se za dané situace chovat?

Signál upozornění je vyhlašován ve chvíli, kdy obsah polétavých částic ve vzduchu činí více než 100 mikrogramů na metr krychlový, a to v průměru za posledních 24 hodin. Jedná se o dvojnásobnou hodnotu imisního minima stanoveného nařízením vlády.

„Signál upozornění nestanovuje žádné povinnosti nebo omezení, lidem je pouze doporučováno, jak se chovat. Nemocní a starší lidé a děti by měli omezit pohyb po městě, všeobecně je doporučováno vyvarovat se větší fyzické zátěže a lidé by neměli topit nekvalitním topivem, které by stav ovzduší ještě zhoršovalo,“ řekl vedoucí krizového oddělení magistrátu Jiří Kyncl.

„Informovali jsme už všechny školy ve městě a městské obvody. Upozornění bude znovu hlášeno i v městském rozhlase,“ dodal Kyncl.

Pokud by obsah částic ve vzduchu přesáhl 150 mikrogramů/m3, nastal by tzv. signál regulace. V tomto režimu už by například továrny byly nuceny omezovat svůj provoz. V případě Pardubic by však určitá opatření musela přijmout pouze společnost Synthesia, která topí uhlím. Paramo, které na tom bylo až donedávna podobně, už topí pouze zemním plynem. V Pardubicích jsou ovšem hlavním problémem automobily, které se na znečištění vzduchu podílejí více než z 50 procent.

„Novela zákona, která by umožňovala zakázat vjezd aut do určitých částí města, ještě není v platnosti, a i potom pro nás bude její využití dost problematické. Předpokládá totiž, že řidičům budou k dispozici adekvátní objízdné trasy, k čemuž nemáme dopravní podmínky. Znovu tak bolestně narážíme na neexistenci obchvatů města,“ vyzvedla hlavní důvod znečištění vzduchu v Pardubicích primátorka Štěpánka Fraňková.

(kim, red)