„V roce 2006, tedy od prvního července, vstoupilo do registrovaného partnerství celkem 11 párů, z toho osm mužských a tři ženské. Loni již počet klesl, a to na pouhých šest za celý rok. Více tu bylo lesbických párů. Letos evidujeme prozatím dva svazky,“ upřesnila Zuzana Holzknechtová, vedoucí oddělení matrik hradeckého magistrátu, který je v celém kraji jediným k těmto účelům pověřeným úřadem.

Podmínkou vzniku partnerství je, aby alespoň jedna z osob do něho vstupujících byla občanem České republiky. Ti, kteří chtějí svazek uzavřít, vyplní před prohlášením předepsaný tiskopis a předloží jej pověřenému matričnímu úřadu v místě trvalého bydliště jednoho z partnerů.

Téměř po dvou letech své existence však zákon stále nabízí prostor pro polemiky, a to především v otázce výchovy dětí homosexuálními páry. Je-li totiž některý z partnerů rodičem, zůstává jím i nadále. Vstup do tohoto svazku tedy nemá za následek omezení rodičovských práv.

„Pro registrované partnerství jsem hlasovala. Byl to krok správným směrem. Jsem však proti tomu, aby takový pár vychovával děti,“ uvedla poslankyně za ČSSD Hana Orgoníková.

Opačný názor vyjádřil poslanec ODS David Kafka. „Nemyslím si, že by přítomnost dvou maminek nebo tatínků měla tyto děti nějak lámat v jejich sexuální orientaci. Pokud soud rozhodne, že se v takové rodině bude mít dítě dobře, tak nejsem proti,“ prohlásil Kafka.

„V nejbližší době má vyjít novela zákona o registrovaném partnerství, která by měla upravovat především ta nařízení, která se týkají právě místa prohlášení tohoto partnerství. Podrobnosti ale zatím neznáme,“ řekla Zuzana Holzknechtová.

Jitka Jelínková