„Kraj podobně jako v únoru platil i v březnu méně, než čekal. Celkem se na regulačních poplatcích vybralo během března 5,3 milionu korun. Přes 1,5 milionu však zaplatili pacienti, kteří dar kraje nepřijali,“ řekl mluvčí kraje Imrich Dioszegi.

Poplatky kraj za pacienty formou darovacích smluv hradí v nemocnicích, několika lékárnách a dalších zdravotnických zařízeních, kterých je zřizovatelem.
„O dar kraje tak má v kraji zájem 70 procent ošetřených. Nejméně nabídku využívají pacienti ambulance náchodské nemocnice, kde v březnu zaplatilo 30korunový regulační poplatek – tedy odmítlo dar – 67 procent ošetřených,“ dodal Dioszegi.