Věřící se nejprve sešli v kapli svatého Klimenta na Velkém náměstí, kde začátek bohoslužby provázelo žehnání svící. Průvod se poté přesunul do katedrály, kde sloužil pontifikální mši svatou královéhradecký biskup Jan Vokál. Setkání se tradičně konalo v rámci Dne zasvěceného života.