Rada města v tomto týdnu schválila zadávací podmínky pro výběr firmy, která zmodernizuje elektroinstalace, ale například doplní i datové rozvody. „Byla schválena výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu. Předpokládaná hodnota té veřejné zakázky, stavebních, elektrotechnických a dalších prací je 1,4 milionu bez DPH,“ uvedla primátorka Pavlína Springerová.

Podle ní je kancelář technologicky zastaralá a není dostatečně reprezentativní. „Mobiliář v mé kanceláři se kupoval za dob primátorování Martina Dvořáka a některé kousky už možná začínají být retro,“ okomentovala s nadsázkou modernizaci své kanceláře Pavlína Springerová.

Takto by kancelář primátorky měla vypadat po modernizaci:Vizualizace. Takto by měla vypadat primátorská kancelář po rekonstrukci.Vizualizace. Kancelář primátorky po proměně.Zdroj: MmHK

Druhou kancelář využívá první náměstek primátorky Lukáš Řádek: „Přestože hodnota umožňuje přímé zadání vlastní realizace, šli jsme tou cestou, že bude formou právě zadávacího řízení. Ta větší, stavební část bude standardním způsobem soutěžena tak, aby byl vybrán nejvýhodnější dodavatel,“ uvedl investiční náměstek Řádek.

Nový nábytek do obou kanceláří pak objedná magistrát přímo a má stát 1,185 milionu bez daně. Samotné práce mají být hotové do konce roku.

Rekonstrukce obou kanceláří má stát celkem více než dva a půl milionu korun.