V Lochenicích se opraví silnice III/29913, a to v úseku od křižovatky se státovkou až po obchod Hruška. Uzavírka začala v pondělí 20. března a má trvat až do 16. července. Rekonstrukci provádí společnost Eurovia.

Do pátku musí řidič počítat s uzavírkou nájezdu na městský okruh z Malšovic.
Malšovická uzavírka v Hradci Králové potrápí řidiče ještě do víkendu

Pro řidiče je rekonstruovaný úsek po dobu čtyř měsíců uzavřený. Objízdná trasa je vedena po silnici III/3254 a I/33, a to obousměrně.

Objízdná trasa je vedena v obou směrech po místní silnici III/3254 a státovce I/33.Objízdná trasa je vedena v obou směrech po místní silnici III/3254 a státovce I/33.Zdroj: obec Lochenice

Rekonstrukce silnice se dotkne i městské hromadné dopravy, od pondělí 20. března až do 10. července spoje linky 15 začínají a končí na zastávce Lochenice konzum. Zastávky Lochenice a Lochenice kostel jsou dočasně mimo provoz.