Součástí investice bude i nové veřejné osvětlení, doplnění městské zeleně a plocha pro kontejnery na komunální a tříděný odpad. Opraví se dešťová kanalizace i plynovodní a vodovodní sítě. Právě přeložky inženýrských sítí budou nejsložitější částí přestavby. „Bude potřeba kompletně výškově upravit vedení plynovodu a veškerých plynovodních přípojek, stejně tak tomu bude u vodovodu a telefonických či datových kabelů,“ upřesnil náměstek primátora Jindřich Vedlich.

Rekonstrukce by měla spolknout 27 milionů korun bez DPH. Přesnou cenu určí veřejná soutěž na dodavatele stavby. Dělníci se na ulice vrhnou v druhé polovině července, hotovo bude nejspíš až v srpnu příštího roku. Ulice se budou opravovat v několika etapách, aby přestavba co nejméně narušila provoz.