Z jednání vyplynulo, že je třeba opravit nejen uliční prostor včetně komunikace, ale zároveň změnit současné dopravní zvyklosti. K dalším jednáním proto město přizve i městskou a státní policií a celní správu.

„Vážní ulice je páteřní komunikací v naší největší rozvojové a podnikatelské oblasti, která už několik let není schopná unést nápor nákladní dopravy, navíc kvalita vozovky je špatná a parkování v lokalitě velmi chaotické. A to ani nezmiňuji nemožnost chodit zde pěšky či jezdit na kole. Tento stav rozhodně není dlouhodobě udržitelný a je třeba zde provést komplexní rekonstrukci a nápravu poměrů,“ uvedla v tiskové zprávě města primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová.

V anketě, kde v Hradci Králové nejvíce chybí chodníky, čtenáři Deníku hlasují právě i pro ulici Vážní:

Ulice Kladská k zastávce Hradecké noviny.
ANKETA: Na chodce se zapomnělo. Kde vám v Hradci Králové nejvíce chybí chodník?

 Město se proto sešlo se zástupci fyzických i právnických osob, které buď mají vjezd či ústí do Vážní ulice nebo vlastní pozemky potřebné pro plánovanou rekonstrukci. „Toto setkání je prvním a nesmírně důležitým krokem k plánovaným změnám ve Vážní ulici a jejím okolí. Je nezbytné, abychom byli od samého počátku v těsném kontaktu s těmi, kteří budou těmito změnami přímo ovlivněni. Chceme společně pracovat na přípravách projektu a zároveň se s nimi musíme domluvit na férovém majetkoprávním vypořádání,“ vysvětluje náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje města Lukáš Řádek.

Město má zatím pro rekonstrukci ulice Vážní k dispozici studii z roku 2014, kterou je třeba v následujících letech zaktualizovat, aplikovat na současný stav a sjednotit s rozvojovými záměry firem. Dotčené pozemky bude město buď potřebovat od dosavadních majitelů vykoupit, nebo k nim zajistit smluvní vztah.

Hradecký útulek leží na okraji města. Slouží hlavně opuštěným psům.
Hradecký útulek budou spravovat Městské lesy, kritici chtějí fungování sledovat

„V rámci rekonstrukce Vážní ulice počítáme nejen s opravou komunikace, ale především s celkovou změnou a modernizací uličního prostoru. Chceme také upravit lokalitu tak, aby sem mohla být zavedena cyklodoprava a doplnit plnohodnotnou infrastrukturu pro MHD. Zaměstnanci firem by tak mohli zvolit pro cestu do práce udržitelnější a leckdy pohodlnější způsob dopravy,“ doplňuje náměstek Řádek.

Podle studie z roku 2014 převýší odhadované náklady na rekonstrukci částku sto milionů korun. Se zahájením rekonstrukce počítá město v případě příznivého vývoje nejdříve v roce 2027.

Hradečáci mohou menší nedostatky ve městě hlásit přes aplikaci Munipolis.
Nahlašování drobných závad v Hradci je nově jednodušší. Díky aplikaci Munipolis

Vedle dlouhodobých příprav na rozsáhlou rekonstrukci ulice chce město také řešit její stávající fungování. „Kamiony, které sem přiváží zboží pro místní firmy, často komplikují provoz tím, že čekají na celní odbavení přímo na místě komunikace. S tímto problémem se musíme vypořádat co nejdříve,“ dodává náměstek Řádek. Město chce proto v následujících dnech vyvolat a koordinovat další jednání s dotčenými firmami působícími v lokalitě, ke kterým by se měli přidat také zástupci Městské policie Hradec Králové, Policie ČR a Celní správy ČR.