Hradec Králové – Špalkův obchodní dům postavený podle Fultnerova návrhu je nepřehlédnutelnou památkou hradecké moderní architektury, kterou se místní tak rádi pyšní. Dlouhá desetiletí v historickém centru krajského města otřesně chátral: ještě nedávno z jeho okapů rostly břízy, zašlá omítka opadávala, některá okna byla provizorně zatlučená prkny. Když se současný majitel pustil do opravy jednoho z nejpřísněji chráněných objektů v Hradci, potěšilo to nejen ochránce památek. Ti teď vrcholící rekonstrukci ostře kritizují: dům totiž přišel o svůj typický dekorativní rytmus vyjádřený členěním oken.

„Provedená rekonstrukce okenních výplní je v rozporu s principy a postupy památkové péče. Přístup orgánu výkonu státní památkové péče shledáváme jako laxní a rozporuplný, kdy není schopný kontrolovat rekonstrukci památkově chráněného objektu v nejvíce exponovaném místě památkové rezervace,“ opřeli se členové ze Společnosti ochránců památek ve východních Čechách v dopise adresovaném ministerstvu kultury do hradeckých úředníků.

Chcipl pes iniciativa otevrela hospodu v Hradci Králové U soutoku
FOTO, VIDEO: Restaurace Na Soutoku otevřela, policie přišla za dvě hodiny

Své si před časem přidal například kunsthistorik a člen hradecké komise pro památky Ladislav Zikmund-Lender: „V tomto případě jsme svědky fasádismu a vykuchávání památek. Pokud se město Hradec Králové chce prezentovat svou moderní architekturou, chce na ní založit svou identitu i propagaci směrem k turismu, nemůže současně trpět, aby byla podstata památek moderní architektury a jejich hodnoty podobným způsobem ničena. Nechápu, jak mohl odbor hradecké památkové péče s něčím takovým souhlasit.“

Nedostatky lze odstranit

Podle odboru památkové péče hradecké radnice stavba ještě neskončila a vytýkané nedostatky lze stále ještě neinvazivní cestou odstranit. „Vydali jsme závazné stanovisko, ve kterém byly stanovené podmínky pro zachování historické podoby oken včetně jejich doloženého členění příčkami. To na oknech dosud nebylo provedeno. Situaci jsme prověřovali a stavebník nás ubezpečil, že naše stanovisko budou respektovat,“ uvedl Jan Falta, vedoucí od-boru památkové péče hradeckého magistrátu. Současnému majiteli v případě nedodržení stanoviska radničních památkářů hrozí pokuta až 2 miliony korun.

Díky aktivitě a obavám ochránců památek z řad veřejnosti teď na postup hradeckých úředníků i majitele památek dohlédnou ministerští inspektoři: ti se podobnými kauzami běžně nezabývají v Hradci.

„Naše památková inspekce byla oslovena z řad veřejnosti. Vyžádala si podklady z hradeckého magistrátu i Národního památkového ústavu a kauzu šetří. Očekávám, že ji uzavřou v rámci několika týdnů. Rychlosti našeho postupu neprospívají aktuální protiepidemická opatření,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury Ivana Awwadová.

Kompozičně zajímavý obchodní dům V. J. Špalka na úzké středověké parcele na Velkém náměstí v Hradci Králové navrhl hradecký architekt Vladimír Fultner v roce 1910 a rok později jej autor upravil. Objekt respektuje podloubí náměstí, má průčelí se dvěma arkýři a nárožní dvouvěžová část zvýrazňuje výškový přesah domu nad okolní zástavbou. V době svého vzniku se stavba dočkala kritiky především kvůli výškovým parametrům objektu, kterému přesto její odpůrci přiznali její umělecké kvality.