Tito lidé dělají UHK významným vědecko-výzkumným centrem konkurujícím tradičním vědeckým institucím,“ vysvětlil Kuča. Ten se zároveň rozhodl symbolicky ocenit i všechny studentky a studenty, kteří v rámci tzv. první vlny nezištně pomáhali s péčí o děti zdravotníků, s péčí o ty nejzranitelnější v domovech pro seniory či vyráběli obličejové ochranné štíty.

„Díky patří zkrátka všem, kteří se do boje s pandemií zapojili. Tuto zvláštní mimořádnou cenu předám při nejbližší možné příležitosti předsedovi Studentské komory Akademického senátu UHK,“ doplnil rektor UHK. Řeč je o desítkách studujících z UHK, kterým byla uložena pracovní povinnost, nebo pomáhali dobrovolně.

Seznam oceněných osobností:

Za pedagogickou fakultu Zdenka Sokolíčková za zisk prestižního projektu, který ji na dva roky pracovně odvedl do zahraničí na Špicberky a na Univerzitu v Oslo, a za kolektivní monografii Kyber a eko. Spou s ní získala ocenění i Lenka Novotná za úspěch v celostátní soutěži Grafika roku 2019. Konkrétně za knihu Kroj –⁠ rodinné dědictví –⁠ ornament získala hlavní cenu v kategorii autorská kniha.

Za fakultu informatiky a managmentu Ondřej Krejcar, který v oblasti vědy a výzkumu dosahuje průběžně vynikajících výsledků. Je nositelem ocenění od Web of Science – Publons Top reviewers in Cross-Field - September 2019 a Top reviewers for Multidisciplinary - September 2018. Dlouhodobě spolupracuje ze zahraničními výzkumnými pracovníky.

Další oceněnou je studentka stejné fakulty Evangelina Šťastná, která cenu získala za záchranu lidského života. Pohotově využila své znalosti a dovednosti poskytování první pomoci získané v rámci semestrálního kurzu Traumatologie pro cestovní ruch na FIM UHK. Když zjistila, že pán, kterého uviděla ležet na chodníku, nereaguje a správně vyhodnotila, že nedýchá, prováděla resuscitaci až do příjezdu záchranné služby. Událost se odehrála v německém Düsseldorfu. Se stejnou obětavostí poskytla první pomoc také u dvou dopravních nehod.

Za filozofickou fakultu Richard Thér, který patří mezi největší světové odborníky na studium technologie pravěké keramiky a studentka Anežka Pařízková. Ta v rámci studentské zahraniční stáže na Honorárním konzulátu ČR v ekvádorském Quitu nad rámec svých povinností a se zcela mimořádným nasazením poskytovala konzulární pomoc v době pandemické krize covid-19 českým občanům. Její mimořádnou aktivitu ocenil i velvyslanec ČR v Peru a Ekvádoru.

Za přírodovědeckou fakultu Kamil Musílek, jenž se stal v roce 2019 ve svých 39 letech profesorem a jako první Čech v historii byl ve stejném roce oceněn cenou „Young Medicinal Chemist in Academia“, kterou uděluje European Federation for Medicinal Chemistry. Poslední oceněnou je Lucie Vinklářová nominovaná za vynikající experimentální výsledky, které publikovala v 5 článcích v impaktovaných časopisech v kategoriích Q1 a Q2 dle Web of Science.