Místnost zvaná Snoezelen patří k moderním terapeutickým metodám, které pomáhají postiženým mimo jiné s rozvojem komunikace, se stimulací smyslů a snížením poruch chování. Kromě toho se ve škole podařilo vybudovat i novou učebnu vybavenou posilovacími stroji.

„Místnost Snoezelen bude další významnou službou, kterou hradecká speciální škola, jejímž zřizovatelem je kraj, bude poskytovat svým žákům. Škole se ji podařilo vybudovat v rámci projektu Zvyšování kvality ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na který získala více než pět milionů korun z fondů Evropské unie,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, který dnes provoz relaxační místnosti zahájil.

Principem Snoezelenu je vytvořit prostředí, ve kterém panuje atmosféra bezpečí a důvěry. Místnost nabízí nejrůznější smyslové vjemy – obrazové, zvukové. Součástí jejího vybavení je i vodní postel. Cílem je uvolnění člověka. Dětem s postižením pomáhá s relaxací, zklidněním, rozvojem verbální i neverbální komunikace a osobnosti, snížením poruch chování, k odbourávání impulzivity.

Speciální škola v Hradci Králové zajišťuje komplexní nabídku vzdělávacích programů pro mentálně postižené žáky od předškolního věku do dospělosti, dále diagnostiku v speciálním pedagogickém centru. Součástí tohoto zařízení je mateřská škola, přípravná třída, základní škola praktická, základní škola speciální, praktická škola a školní družina.