Pískovcové náhrobníky ze 16. a 17. století a některé ozdobné gotické prvky se nalezly při posledních opravách západní římsy kostela na jaře roku 1995. Objev zdokumentoval a zhodnotil tehdejší ředitel městského muzea historik Jaroslav Prokop.

Nález náhrobníků na jaře roku 1995.Nález náhrobníků na jaře roku 1995.Zdroj: se svolením Městského muzea Nový BydžovPůvodně se měly náhrobníky umístit do podvěží kostela, ze záměru bylo ale později upuštěno a celých 28 let ležely napůl zapomenuty v depozitáři Technických služeb Nový Bydžov. Až nyní historické artefakty dovezli pracovníci technických služeb do muzea, kde se stanou součástí připravovaného lapidária. Informovalo o tom Městské muzeum Nový Bydžov.

Jaké poznatky z dějin Novobydžovska torza renesančních náhrobníků odkrývají? „Ačkoliv se nám dochovala opravdu pouhá torza náhrobníků, dokážeme z nich vyčíst, kdo byl pod nimi pohřben. A to zejména díky neznámému benediktinskému mnichu, který v 1. polovině 18. století naprostou většinu nápisů na náhrobcích opsal a tyto texty publikoval v roce 1778 Karel Josef Biener z Bienenbergu (1731-1798), hejtman Hradeckého kraje a ‚otec české archeologie‘, ve své místopisné publikaci Versuch über einige merkwürdige Alterthümer im Königreich Böhmen,“ uvedl Jan Kohout, vedoucí Městského muzea Nový Bydžov.

Vamberecké mumie jsou zpět.
Návrat po 23 letech domů. Mumie opět odpočívají v kryptě kostela ve Vamberku

Díky těmto opisům pracovníci muzea dokázali přiřadit jednotlivé kusy náhrobníků jejich majitelům, vesměs členům vladyckého rodu Kluckých z Libodržic, majitelů panství Sloupno. „Nyní dokážeme určit, že ze západní římsy kostela bylo v roce 1995 sneseno 13 torz 8 kusů náhrobníků a 3 kamenné gotické prvky z původního kostela,“ doplnil vedoucí muzea.

Barokní kostel sv. Jakuba Většího na metličanském návrší vystavěli v letech 1768 až 1775 benediktini. Nahradil starobylý gotický kostelík stejného zasvěcení. Do základů i dalších částí stavby rozčtvrtili staré pískovcové náhrobníky ze 16. a 17. století a některé ozdobné gotické prvky. Právě ty se teď nacházejí v novobydžovském muzeu.