Léto s hlavou v učebnicích strávilo i o letošních velkých prázdninách několik desítek dětí z Hradecka. Na konci srpna je totiž čekaly komisionální zkoušky.
Nejobávanější z nich je dobře známý reparát, který absolvují studenti, kteří získali na konci roku jednu a více nedostatečných. Nepříjemná opravná zkouška se každoročně koná bez výjimky na všech hradeckých školách.

„Reparát absolvuje na naší škole každý rok zhruba šest až osm žáků. Nejčastěji si studenti opravují známku z matematiky, fyziky a technických předmětů. Pokud se žáci na opravnou zkoušku poctivě připravují, nemají před zkušební komisí většinou problém a kolikrát si závěrečnou známku i vylepší. Ti méně úspěšní však musí opakovat ročník,“ říká Jitka Kičmerová, ředitelka základní školy Zálabí.

Nejen matematika a fyzika dělají studentům problémy. Na smiřické střední potravinářské škole se letos konaly i dva reparáty z tělesné výchovy. „Dva studenti zanedbávali po celý školní rok hodiny tělocviku. Učiteli nezbylo nic jiného než je oklasifikovat nedostatečnou. Při opravné zkoušce prokázali velkou sportovní zdatnost a postoupili proto do dalšího ročníku,“ uvedla Ema Baboráková, ředitelka školy.

To na hradeckém gymnáziu J. K. Tyla jsou studenti, kterých se reparát týká, ještě v plném zápřahu. „Na naší škole proběhnou opravné komisionální zkoušky až v průběhu září. Týkají se třech studentů, jeden dělá reparát z matematiky a dva z dějepisu,“ uvedl Robert Novák, ředitel gymnázia.

Na konci prázdnin probíhají jak opravné, tak i doklasifikační zkoušky. Ty absolvuje student v případě nedostatečné docházky, anebo pokud nesouhlasí se známkou, kterou ho učitel ohodnotil.

Druhým typem jsou komisionální zkoušky dětí, které strávily rok v zahraničí a nechtějí opakovat zameškaný ročník. „Tyto děti musí absolvovat komisionální zkoušku ze všech předmětů, které v daném roce zameškaly. Dochází pak k tomu, že skládají zkoušku například i z tělesné, hudební a výtvarné výchovy,“ dodala Jitka Kičmerová.

Reparátní zkoušky.

KAROLÍNA KARPAŠOVÁ