Starat se doma „na plný úvazek“ o těžce nemocného není jen chvályhodné. Je to rovněž nesmírně vyčerpávající činnost.
Krátkodobě mohou ulevit tak zvané respitní pobyty nemohoucího v některých sociálních zařízeních zřizovaných nestátním sektorem.


„Máme k dispozici devět lůžek určených k odlehčovacím pobytům. Umožňujeme je 24 hodin denně, a to až na tři měsíce, při závažných důvodech i déle,“ sdělila Štěpánka Holmanová, ředitelka sdružení Duha, které provozuje sociální služby v Novém Bydžově. „O respitní péči je velký zájem, vloni byla u nás využívaná na 97 procent,“ sdělila dále ředitelka.
„Jsme v kontaktu s nemocnicí. Nabízíme přechodné ubytování lidem, kteří jsou z nemocnice propuštěni do domácí péče, ale nemá se o ně kdo postarat.“
Za pobytový den klient zaplatí 430 korun. V tom je započteno celodenní stravování, péče a praní prádla.“ Klienti vyžadující celodenní péči jsou většinou příjemci finančního příspěvku k tomu určenému, tak mohou pobyt částečně hradit z něj.

O dvacet klientů se postará Domov Simon v Horním Jelení. Jeho spádová oblast je sto kilometrů, a třebaže leží na území Pardubického kraje, slouží i lidem z kraje Královéhradeckého.
Hospic v Červeném Kostelci má sice prvotně jiné určení, ale v některých případech i tam mohou pacienta k respitnímu pobytu přijmout. „ Může nastat situace, že člověk, který se o nemocného stará, sám onemocní, musí do lázní nebo rodina přestavuje byt. Pak pacienta přijmeme. Jedná se skoro vždy o onkologicky nemocného,“ sdělil ředitel Hospice Anežky České Miroslav Wajsar.

Rodinám, které se starají o těžce zdravotně postiženého člověka, pomáhá Diakonie Českobratrské církve evangelické v Náchodě. „Máme sice jen šest lůžek, ale odpovídá to potřebám regionu,“ informoval ředitel zařízení Zdeněk Ryšavý. Také u nich se uváděný maximálně možný tříměsíční pobyt může v případě nutnosti prodloužit.

„Náš personál má zdravotnické vzdělání, takže jsme soběstační pro komplexní péči. Poplatek za pobyt se vypočítá z několika složek. Svou roli hraje i stupeň klientovy závislosti a tomu odpovídající příspěvek na péči,“ sdělil Zdeněk Ryšavý.

Sebevětší láska k ošetřovanému nezabrání únavě pocitu odloučení od běžné společnosti. Ukázal to i průzkum, který si nechal zpracovat Královéhradecký kraj. „Lidé, kteří pečují o svého blízkého, oceňovali už jen to, že se o jejich situaci někdo zajímá,“ shrnul výsledky průzkumu Miroslav Uchytil, krajský radní pro sociální oblast.
„Ve své praxi jsem se setkal s mnoha vyčerpanými rodiči nebo členy rodiny, kteří podřídili svůj život péči o nemocného,“ říká krajský zastupitel Miloslav Plass.