A také kaple, která byla postavena mezi lety 1680 a 1714. Kdysi sloužila jako garáž pro hasičské auto, chvíli to byl také dřevník. Teprve po roce 1989 začala obec dávat objekt „do kupy". Dnes se tu konají svatby, koncerty i výstavy. A také tu nyní „úřadují" restaurátoři z Fakulty restaurování Univerzity Pardubice.

Průzkum začíná

Průzkum výmalby kaple je teprve na svém začátku. Památka prošla opravou po požáru už v roce 1996, část fresek je tak odkrytých, zbytek je ale stále zahalen tajemstvím. „Našim hlavním cílem je nyní určit, jaký by měl být další postup," popisuje vedoucí týmu Jan Vojtěchovský. „Restaurátoři zkoumají, jestli se fresky vyskytují i na těch místech, kde nyní vidíme jen bílé plochy. Pokud objeví výmalbu, která by měla historický význam, v což samozřejmě doufáme, bude se pokračovat v odkrývání," doplňuje starosta obce Petr Švasta.

Oltář ze 17. století

Na čelní stěně kaple je nyní částečně odkrytý iluzivní oltář, pravděpodobně z období konce 17. století. Restaurátoři už kdysi obnažili jeho levou polovinu až na nejstarší vrstvu, pravou půlku na druhou nejstarší vrstvu. Ta pochází zhruba z poloviny 18. století, protože nese znaky rokoka. Na klenbě se nachází výjevy ze života sv. Františka Xaverského.

„V tuto chvíli se zdá, že průzkum z 90. let se mýlil v tom, že malby s figurálními motivy byly posuzované jako samostatná vrstva, která se nikde jinde nevyskytuje. Z porovnání fotografií v tehdejším průzkumu a z našich zjištění ale vyplývá, že v okolí těchto maleb byla vrstva rokokové dekorativní malby, která bohužel v rámci opravy zanikla. Byla totiž vyhodnocena jako podstatně mladší a tudíž nehodnotná. Podle jistých podobností v technice malby nám ale připadá, že spolu obě vrstvy souvisely, což by znamenalo, že došlo k nenávratnému poškození malby. Tyto informace ale musíme ale ještě potvrdit analýzou odebraných vzorků v laboratoři," vysvětluje Jan Vojtěchovský.

Netradiční světec

„Když jsem poprvé do kaple přijel, byl jsem velmi příjemně překvapen kvalitou maleb. Možná to není první kategorie, co se týče malířství tohoto období na našem území, ale figurální výjevy jsou poměrně zdařilé. Zajímavé je i téma, které se nevyskytuje příliš často výjevy ze života sv. Františka Xaverského. Objekt kdysi patřil řádu Jezuitů a právě tento světec je pro ně významný," pokračuje restaurátor.

Pro tým studentů z pardubické univerzity nejde zdaleka o první práci tohoto typu. Pracoviště školy v Litomyšli má za sebou letitou praxi. Průzkumu fresek v kapli Dolní Přím se věnují studenti pátého ročníku. Po práci v terénu následuje práce v laboratoři a nakonec vyhodnocování. Právě to rozhodne, jakou další péči interiér kaple vyžaduje.

Dotační titul

Průzkum obec vyšel na zhruba 40 tisíc korun. „Pokud by výmalba skutečně stála za odkrytí, budeme usilovat o dotační titul, který by nám s obnovou pomohl. Fresky by se pak odkrývaly postupně v následujících letech, aby mohla kaple dál sloužit svému účelu," uzavírá starosta Petr Švasta.