Zatímco vloni odhalil dopravce 4974osob bez platné jízdenky, letos za období od ledna do konce listopadu už 6134pasažérů. Celkový počet chycených lidí cestujících načerno tak bude mnohem vyšší než vroce 2006. „Dosavadní počet je svýjimkou roku 2004zdaleka nejvyšší za uplynulých šest let,“ uvedl Karel Brodský.

Podobně hovoří také vedoucí oddělení tarifu a přepravní kontroly Dopravního podniku města Hradce Králové Josef Januš. „Černých pasažérů rozhodně neubývá, stačí je jen pochytat,“ tvrdí zástupce dopravní společnosti. Vyšší počet odhalených „černochů“ vposlední době přičítá kromě jiného nedávnému podnikovému opatření spočívajícímu ve zvýšení počtu revizorů. Vjejich „sítích“ tak uvízne víc lidí bez jízdenky.

Jízda načerno, kterou někteří cestující berou jako „adrenalinový sport“, se může pořádně prodražit. Zatímco úhrada pokuty na místě přijde na 400korun, po upomínce hříšník zaplatí už skoro tisícovku. Pokud přijde na řadu soud nebo exekuce, je postih ještě mnohem citelnější.