Letos na jaře pracovníci Správy toků – oblast povodí Labe oslovili našeho předního odborníka na reintrodukci raka říčního Miloše Holzera. Ve vybraných lokalitách podhůří Orlických hor bylo provedeno hydrobiologické inventarizační posouzení, biologický rozbor zkoumaných lokalit a chemicko-fyzikální analýza vody. Na jejich základě odborník doporučil vysadit raka říčního do Bohdašínského potoka, kde bude mít vhodné podmínky pro život a přirozenou možnost rozmnožování.

„Raci byli vždy součástí našich vod. Jsou to velmi přizpůsobiví živočichové, jinak by také nebyli na Zemi již 500 miliónů let. Nebyli však nikdy dříve považováni za významného nebo zajímavého živočicha. K obratu došlo až po roce 1900, kdy byla podstatná část populace raků zdecimována račím morem,“ vysvětlil Miloš Holzer, který raky do Bohdašínského potoka osobně vypouštěl poté, co provedl přímo na místě potřebná měření a smíchání vody z potoka s tou, ve které byli raci přivezeni.

Zpětný návrat raka říčního do českých potoků a bystřin je důkazem toho, že kvalita vody na drobných vodních tocích se zlepšuje. I když jak uvedl Miloš Holzer, raky více než znečištěná voda ohrožuje nedostatek kyslíku v ní.

Mezi desítkami raků bylo i mnoho samiček, které na spodní části zadečku měly umístěny desítky vajíček z nichž se vylíhnou nový ráčci. „Raci se rozmnožují v pozdním období podzimu a oplodněná samice umisťuje vajíčka na spodní část zadečku. tato vajíčka ukončují svůj vývoj až v červnu následujícícho roku,“ popsal Miloš Holzer reprodukci raků říčních, které při vypoštění do potoka vkládal do vody hřbetní částí napřed, aby mu nezůstala na břichu vzduchová kapsa.

Raci se v novém prostředí rychle zorientovali a okamžitě si každý jedinec hledal úkryt pod kamenem.