Náklad o délce soupravy 40 metrů, šířce 6,6 metrů a celkové výšce 6,9 metrů bude na mnoha místech potřebovat podjet pod elektrickým vedením. Na některých místech tak bude nutné zajistit průjezd.