Zaměřili se především na častou příčinu dopravních nehod, nerespektování červené na semaforech. Kromě jízdy na červenou také kontrolovali dodržování stanovené rychlosti, používání bezpečnostních pásů, držení mobilních telefonů v ruce, či technický stav motorových vozidel. Akce se zúčastnilo 40 policistů, kteří během dvou dnů na hlavních hradeckých křižovatkách zjistili celkem 43 přestupků, z toho 22 při jízdě na červenou.

Dále také řidiči ve třech případech nepoužili bezpečnostní pásy a třikrát telefonovali za jízdy s mobilním telefonem v ruce. Strážníci řidičům uložili sankce v celkové výši 30 300 korun a čtyři přestupky oznámili k dalšímu řízení místně příslušnému správnímu orgánu.V případě jízdy na červenou řidičům hrozí v příkazním řízení na místě pokuta do 2500 korun. Ve správním řízení pak může částka v závislosti na okolnostech výrazně narůst. Za jízdu s mobilním telefonem v ruce pak hrozí pokuta na místě až 1000 korun a 2 trestné body.

Jan Novotný