Zastavovat zde nemohou, protože náměstí bude zřejmě až do listopadu staveništěm. Dočasné zastávky jsou umístěny v ulicích Puškinova a S. K. Neumanna. Od úterý jezdí hradecká městská hromadná doprava v této lokalitě bez výluk, na původní trasu se vrací i trolejbusová linka 3. (čer)