„Uvidíme, jak firma práce stihne. S odklonem městské hromadné dopravy počítáme do neděle,“ potvrdil náměstek hradeckého dopravního podniku Vladimír Pejřil.

Trolejbusy objíždějí uzavřený úsek Gočárovou třídou, autobusy okolními ulicemi. Důvodem opravy vloni dokončeného povrchu komunikace je náhrada kamenných kostek živičným povrchem.

Vyžádaly si jej stížnosti obyvatel na hluk a vibrace vznikající zejména při průjezdu autobusů a trolejbusů přes dlažbu. Přesto, že opravovaný povrch vozovky slouží teprve rok, nepůjde o reklamaci. Nepodařilo se totiž prokázat něčí pochybení. Město však opravu i tak nebude platit, o náklady se podělí projektant se stavební firmou.