Michael J. Fox, Alan Alda, Karel Štědrý, Petr Hapka či Terry Pratchett. To je jen malý výčet slavných osobností, které trpí či trpěly jednou z forem neurodegenerativních onemocnění. A i když medicína postupuje mílovými kroky dopředu, tak proti těmto tichým zabijákům zatím neexistuje pořádná obrana. To se však může za pár let změnit. A velkou měrou k získání kýženého léku můžou přispět i univerzity z rivalských měst Hradce Králové a Pardubic. Ty spolu s hradeckou fakultní nemocnicí získaly nejen miliony, ale hlavně důvěru hledat látky, které by na svět přivedly skutečné léky. Projekt, jenž nese název IT4Neuro, má za cíl nalézt také vhodného pomocníka při rozpoznávání možných příznaků onemocnění. „Je to pro nás čest i výzva. Ale zatím jsme na začátku výzkumu, na jehož konci by mohla být látka, která by v budoucnu sloužila jako lék pro léčbu těchto neurodegenerativních onemocnění,“ uvedl ke grantu za 79 milionů a projektu Miroslav Lísa z Katedry chemie Přírodovědecké fakulty UHK.

Kuchařka pro mozek

Základním pilířem budoucí „kuchařky“ pro tvorbu léků bude hledání vhodných ingrediencí. Jejich nalezení bude primárně na bedrech hradecké univerzity. „Čeká nás velmi dlouhá a strastiplná cesta, na které budeme muset překonat hodně etap. První z nich je nalézt potenciální molekuly, které by mohly sloužit pro léčbu těchto onemocnění. Tyto molekuly poté projdou testovacím sítem, jež určí, zda splňují všechny požadavky na případné léky,“ dodal Miroslav Lísa. Tito vybraní kandidáti poté postoupí do dalšího kola, kdy budou dál testovány tak, aby se došlo k vysněnému cíli.

Královéhradecký kraj se stal potřetí Místem po život.
Nejlépe se žije u nás v kraji. Ale i prvenství má své mouchy

K tomuto cíli by měla přispět i spolupráce s pardubickou univerzitou a hradeckou fakultní nemocnicí. „Každé z pracovišť se zabývá podobnými tématy, ale v jiném oboru. My se zaměříme především na chemii, tedy na syntézu látek a jejich analýzu. V Pardubicích jsou zase odborníci, kteří mohou testovat toxické vlastnosti látek,“ dodal Miroslav Lísa.

Pomůže i superpočítač

Součástí výzkumu, který by měl skončit na konci roku 2022, je i linka využívající pokročilých informačních technologií, která by měla přispět k rozpoznávání příznaků onemocnění. „Budeme pořizovat i superpočítač, který bude zpracovávat medicínská data ze zobrazovacích technik, jako je magnetická rezonance. Výsledkem by pak měl být algoritmus, který by na základě získaných dat mohl u pacientů predikovat, zda jim neurodegenerativní onemocnění nehrozí,“ dodal zástupce UHK.

Aby mohl výzkum zdárně postupovat dopředu, dostanou k němu badatelé ze všech tří institucí nejmodernější přístrojové pomocníky. Například hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením za 12 milionů korun či superpočítač za 5 milionů korun. Celková investice do vybavení činí 20 milionů korun.

Na Masarykově náměstí v Hradci Králové se v úterý podle organizátorů sešlo více než tisíc lidí.
Demisi Babiše žádaly v Královéhradeckém kraji tisíce lidí