S velkou slávou byla v pondělí představena vládní agentura, která by měla řešit otázku tzv. sociálně vyloučených romských občanů. Začátkem ledna by měla agentura začít zpracovávat deset vybraných pilotních projektů. Pět z nich ve městech v Čechách a dalších pět na Moravě.
Lidé pracující přímo v terénu ovšem velké nadšení neprojevují. Desítky podobných snah už světlo světa spatřily. Jejich výsledky jsou však často rozporuplné, pokud vůbec došlo k jejich realizaci.

Studie Evropského sociálního fondu (ESF) z minulého roku vytipovala na území Pardubického a Královéhradeckého kraje celkem devatenáct měst a obcí se sociálně vyloučenými romskými komunitami.

Uvidíme, jaké budou výsledky

Jedním z nich je i Vysoké Mýto, přesto se místní radnice do připravovaného projektu zatím nezapojila. „Nebyli jsme osloveni,“ uvedla Marie Lněničková z městského úřadu.

„Zatím je pro nás cennější projekt Pardubického kraje, který nevznikal u stolu a spolupracovaly na něm neziskovky společně s obcemi. Navíc se týká sociálních služeb jako celku. Nejde pouze o jednu specifickou část,“ doplnila Lněničková.

Dalším městem, jež se dlouhodobě s romskou problematikou potýká, je Jaroměř. Do projektu se zdejší radnice přihlásila a ráda by byla jedním z měst zahrnutých do pilotní části programu.

„Opravdu bych byl opatrný s označením sociálně vyloučený. Problémy v Jaroměři máme, ale žádnou lokalitu bych jako sociálně vyloučenou jednoznačně pojmenovat nemohl,“ řekl Deníku Oldřich Jiráček z Útvaru obrany a krize města Jaroměř.

Jaroměřským se dlouhodobě daří vylepšovat situaci Romů, například finančním příspěvkem na vytváření nových pracovních míst především v oblasti úklidu a jednoduchých oprav silnic a cest.

Agentura ještě nezačala pracovat a už se ozývají i hlasy proti. „Problémy žádná agentura nevyřeší. Je to politická záležitost, která má daleko k realitě. Myslím, že celá tato aktivita je zcela zbytečná a mine se zcela účinkem. Jediným výsledkem by mohlo být, že lidé zase budou nadávat, že se strkají peníze Cikánům,“ uvedl romský předák Gustav Tancoš z Rychnova.

Problémy s integrací Romů v Královéhradeckém kraji? Hlavně v Broumově, Hradci Králové, Jaroměři a Náchodě

Hradec Králové
Dlouhodobě si lidé stěžují na soužití s romskou komunitou hlavně v Pražské a Okružní ulici. Jedná se především o hluk a nepořádek v okolí domů.

Náchod
Náchod má 23 tisíc obyvatel, z toho přibližně 2000 Romů. Svá ghetta mají například v ulicích Šafránice nebo na „Kašparáku“. V roce 2003 zřídilo město pro Romy Komunitní centrum v Kladské ulici. Romská sdružení, kterých je v současné době v Náchodě šest, využívají toto centrum pro své projekty.
Děti zde mohou trávit volný čas, navštěvovat různé kroužky apod.
V červnu tohoto roku například proběhla před náchodskou radnicí demonstrace asi čtyřiceti Romů. Důvodem byla jejich nespokojenost se dvěma terénními pracovníky, které zaměstnává město a kteří mají zprostředkovat komunikaci mezi Romy a úřady. Radnice žádné pochybení nepotvrdila.

Jaroměř
Problematickou částí Jaroměře je Josefov. Velkou nezaměstnanost a problémy romské menšiny se město snaží řešit tím, že finančně přispívá na vytváření nových pracovních míst, například na úklid v okolí Josefova, na jednoduché opravy mnohde rozbitých polních cest a další.

Analýza se často míjí s realitou, vzkazují obce

Studie Evropského sociálního fondu označila v Královéhradeckém kraji v roce 2006 celkem čtrnáct lokalit, ve kterých žijí sociálně vyloučení občané, převážně romského etnika. Jako problematické označuje analýza nejen velká společenství několika domů v městských centrech, ale také osamělé domy na periferiích. Místní ovšem se studií často nesouhlasí a brání se tím, že nelze mluvit o sociálním vyloučení. Kritiku sklidil nákladný materiál hlavně proto, že byl často dělán od stolu bez podrobné znalosti regionálních problémů.