Pokračování dosavadních opatření, kontroly v hernách i zvýšené pochůzky policie i městských strážníků ve městě. Na druhou stranu i tlak na legislativní změny, které by zastavily štědré vyplácení dávek lidem, kteří do systému, tak jako tak, nic nevrátí.

Jsou nutné změny v zákonech, do té doby opatření nezmírníme

To jsou výsledky jednání, které v pondělí probíhalo na novobydžovské radnici. Starosta ke společné řeči pozval poslankyni a bývalou primátorku Chomutova Ivanu Řápkovou i prezidenta vládní Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka.

„Chceme se do programu agentury přihlásit znovu a doufáme, že bude sloužit v náš prospěch. S panem Šimáčkem jsme se shodli v tom, že opatření vedoucí k začleňování určitých skupin do společnosti jsme již učinili, nicméně bychom prý úsilí měli ještě zvýšit. Já se obávám, že zastupitelé už ale nebudou chtít investovat více prostředků do dalších terénních pracovníků a podobně,“ řekl Pavel Louda.

Legislativní novinky, co by měly pomoci:

pravomoc úřadu strhávat si dluhy ze sociálních dávek
při opakovaných přestupcích možnost zákazu pobytu na daném území
změna v zákonu o osobních údajích, aby sociální odbor měl informace o zadluženosti příjemce dávek
zamezení zneužívání pěstounské péče
limitované dávky podle počtu dětí
stanovení maximálního počtu obyvatel jednoho bytu a další upřesnění

Změny brzdí strach z nařčení z rasismu

„Myslím, že lidem v určitých sociálních skupinách prostě chybí motivace a nemyslím, že se jedná pouze o Romy, tento způsob života přijímají i další lidé. Dokud se nezmění legislativa, která umožňuje poměrně štědré přidělování sociálních dávek, situace se změní jen těžko,“ řekla Ivana Řápková. „Mnoho lidí má strach z nařčení z rasismu, přitom jde pouze o spravedlivý přístup ke všem.“

Starosta Nového Bydžova chce zatím znepříjemňovat život skupině lidí, co sužuje život většině obyvatel natolik, aby ji to přestalo bavit. „Zároveň chceme vyvíjet tlak na zákonodárce,“ dodal.

Legislativní změny by se měly týkat především pravomocí městských a obecních úřadů, aby mohly strhávat dluhy ze sociálních dávek. „Bylo by také dobré, kdyby došlo k prolomení zákona o ochraně osobních údajů, protože sociální odbor neví, že příjemce dávek je zároveň dlužníkem. Také často dochází k zneužívání pěstounské péče, kdy rodina bydlí dohromady s prarodiči, kteří pak vychovávají svá vnoučata samozřejmě se státním příspěvkem,“ uvedla další příklady Řápková.

Kontroly v hernách zatím coby prevence fungují, úřad je provádí nepravidelně asi tak pětkrát do měsíce. „Zatím jsme přímo dávku v hmotné nouzi neodebírali, ale máme dva návrhy, které budeme projednávat na krajském úřadě ve středu,“ řekla Daniela Lusková, vedoucí odboru sociálních věcí novobydžovské radnice.

Opatření bydžovské radnice:

close zoom_in 1. Zvýšení počtu strážníků o dva v roce 2011 tak, aby byly posíleny hlídky.
2. Předání auta městské policii, aby stihla dozorovat více míst ve městě.
3. Zahájení jednání se Svazem měst a obcí ve věci zákonného tlaku na zastavení toku peněz plynoucích do takzvané romské integrace.
4. Uskutečňování razií po hernách a barech. Komukoliv z lidí na dávkách hmotné nouze, přistižených u automatů, má být dávka neprodleně odňata
navzdory očekávaným soudním procesům v této věci.
5. Více kontrol a zlepšení spolupráce s Policií České republiky, usilování o získání mobilního kamerového systému.