Jak se žije v malých obcích na Hradecku a co se tam chystá nového? Hradecký deník postupně oslovuje starosty menších vesnic v okrese, aby čtenářům dokázali, že se leccos zajímavého děje i mimo krajskou metropoli.

Zeptali jsme se také starosty Roudnice Martina Bitvara.

Co je v obci nového?

V letošním roce jsme pokračovali ve výstavbě domovních čističek a budování kanalizačních sběračů. Obyvatelům, kteří se rozhodnou čističku vybudovat, přispěje obec částkou ve výši šedesáti procent. Pořídili jsme také umělé zavlažování trávníku hřiště pro hasiče a naše sportovce. Náklady se pohybovaly kolem 300 tisíc korun.

Žádali jste o nějaké dotace?

Letos ne . Vše jsme si financovali z vlastní pokladny. V tomto roce jsme se snažili spíše šetřit, abychom se mohli za rok pustit do větších akcí, které plánujeme.

A jaké to budou?

Chystáme se vyměnit veškerá okna v budově obecního úřadu, kde máme i mateřskou školu. To nás přijde na 660 tisíc korun. Máme již přislíbené dotace ve výši 380 tisíc. Také nás čeká další etapa budování kanalizačních sběračů za milion korun. Celkem jich bude pět. Letos jsme udělali jeden, příští rok to bude zase jeden a zbývat budou ještě tři. Také potřebujeme zrekonstruovat dvě komunikace v obci. To nás přijde na dalších 1,5 milionu korun.

Jaké kulturní nebo sportovní akce v obci pořádáte?
Funguje u nás hodně spolků, které pořádají nejrůznější zábavy. Tradičně slavíme masopust, dětský den, začátek a konec prázdnin nebo rozsvěcíme vánoční strom a na Silvestra pořádáme ohňostroj.

FAKTA O OBCI
Poloha: 16 km jižně od Hradce
Počet obyvatel: 615
Rozloha: 1 108 ha
První zmínka o obci: rok 1384