Přijeli zástupci hasičů z celé České republiky, nechyběly složky integrovaného záchranného systému a další významní hosté.

„Vzájemnou spolupráci v rámci integrovaného záchranného systému hodnotím velmi dobře. Přibližně jedna pětina výjezdů, na nichž se společně podílíme, se týká každodenních dopravních nehod, ale i dalších zásahů. Spolupracují s námi lezečtí odborníci hasičů i jejich odborníci v podvěsu pod vrtulníkem, vzájemně se vzděláváme a podporujeme. Posádky hasičů jsou vybaveny automatickými externími defibrilátory, přičemž je školíme v poskytování první pomoci a v resuscitaci," zhodnotil ředitel Záchranné služby Královéhradeckého kraje Jiří Mašek.

Do královéhradeckého Aldisu bylo pozváno na dvě stě hostů. Nechyběli tu současní, bývalí i občanští zaměstnanci hasičského sboru nebo návštěva z Polska a Slovenska. Úvodní slovo pronesl ředitel Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje František Mencl. Přítomní se mohli dozvědět mimo jiné informace o činnosti hradecké hasičské jednotky. K dispozici jim byl almanach, v němž mohli listovat počínaje rokem 1945 po současnost.

„Krajští hasiči jsou na tom v současnosti po pracovní stránce, která jde díky nejrůznějším technickým prostředkům stále dopředu, velmi dobře. Svůj podíl na tom mají mimo jiné finance plynoucí z evropských fondů, za něž můžeme pořizovat novou techniku," řekla mluvčí krajských hasičů Martina Žahourková.

Eva Ženíšková