„Chtěli bychom jim touto cestou poděkovat a vzdát úctu. Rozhlas hrál tehdy velmi důležitou roli,“ uvedla šéfredaktorka Lada Klokočníková. Na snímku je hlasatelka Dagmar Hazdrová (vpravo) s techničkou Evou Řehákovou. Vzpomínkové materiály ke čtyřicátému výročí vstupu okupačních vojsk na území tehdejší Československé socialistické republiky 21. srpna 1968 pro vás připravuje také Hradecký deník. Budeme rádi, když se vaše vzpomínky nebo fotografie budou týkat našeho regionu. Nepohrdneme však ani materiály, které se týkají jiných míst republiky. Za zaslání vzpomínek nebo zapůjčení dobových materiálů předem děkujeme. Vaše příspěvky zasílejte nebo noste do redakce na adrese Kladská 17, 500 03 Hradec Králové. E–mailová adresa redakce Hradeckého deníku je:
hradecky@denik.cz