Rozhodnutí o další budoucnosti Hajnišova mlýna v Třebechovicích se odkládá minimálně o jeden měsíc.

Důležité stanovisko ministerstva kultury se očekávalo do konce září, respektive začátku října letošního roku. Nestalo se tak. A podle informací Hradeckého deníku vydají ministerští úředníci rozhodnutí nejdříve až v půli listopadu.

Odbor památkové péče totiž rozhodl věc přeložit na základě shromážděných podkladů k projednání Komisi Ministerstva kultury České republiky pro hodnocení návrhů na prohlášení nemovitých věcí za kulturní památku a žádostí na zrušení prohlášení nemovitých věcí za kulturní památku.

O tom, jestli se tedy třebechovický mlýn stane či nestane touto památkou posvěcenou z ministerstva, rozhodne zmiňovaná komise v první polovině dalšího měsíce. V každém případě je více než pravděpodobné, že osud chátrajícího historického komplexu, který v současnosti připomíná spíše rozpadlou ruinu a je terčem pozornosti nejenom místních obyvatel, bude jasný až mnohem déle.

Vydá-li totiž ministerstvo rozhodnutí, má jakákoli ze stran, která se účastní tohoto řízení, ze zákona právo se proti němu do jednoho měsíce odvolat.

A jelikož Hajnišův mlýn jitří mezi třebechovickými velké emoce, dá se očekávat, že „boj" neskončí jen tak.

Co je však naprosto jisté, v listopadu se jako první dozví stanovisko vlastník Hajnišova mlýna – město Třebechovice pod Orebem.

Památkou, či ne?

Hradecký deník již několikrát informoval o tom, že torzo Hajnišova mlýna je horkým tématem mezi místními. Jedna ze stran se zasazuje o to, aby byl prohlášen za kulturní památku, to by ho uchránilo před demolici, což byl prvotní záměr třebechovické radnice, která plánovala na jeho místě výstavbu nových parkovacích míst.