Již po prvním případu, kdy zde v květnu roku 2016 ukončil život pětačtyřicetiletý muž, se začalo mluvit o jejím zabezpečení tak, aby se podobným případům zamezilo. V roce 2018 pak ředitel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, která je provozovatelem Bílé věže, Miroslav Franc již nabádal vedení města, aby přistoupilo k jejímu zabezpečení tak, jak tomu je například na Černé věži v Českých Budějovicích, kde jsou instalovány sítě.

Zastupitelé jej vyslyšeli až letos, kdy rozhodli o zabezpečení jejího ochozu. Instalovány by měly být bezpečnostní sítě, jejichž podoba bude zřejmá až dle projektových návrhů. Město chce během podzimních měsíců vybrat zpracovatele projektové dokumentace, která bude muset zohlednit stanovisko odboru památkové péče a definovat způsob ukotvení tak, aby nebyla památka poškozena.

Řešení chce město konzultovat i s autorem poslední rekonstrukce Bílé věže. „Tato památka se bohužel v posledních letech čím dál více stávala místem, kde se lidé rozhodli ukončit svůj život. Zabezpečení ochozu je ale nejspíš nepřesvědčí toto rozhodnutí změnit, zpravidla si najdou jiný způsob. Chceme ale především chránit nechtěné svědky těchto zoufalých činů dole v okolí věže. Právě tato skutečnost nás dovedla k nezbytnosti ochoz věže zabezpečit, a to prostřednictvím bezpečnostních sítí,“ uvedla náměstkyně primátora Monika Štayrová a dodala, že na celý projekt vyčlení město 600 tisíc korun.

Bezpečnostní sítě by na Bílou věž mohly být instalovány v příštím roce. Způsob ukotvení i samotné provedení pak musí být v souladu se stanovisky odboru památkové péče. „V žádném případě nebude možné památku nějak narušit, k instalaci bezpečnostních sítí bude možné využít pouze stávající kotevní úchyty,“ uvedl vedoucí odboru památkové péče Jan Falta. Kromě stanoviska odboru památkové péče bude město konzultovat zasíťování ochozu ještě s autory poslední rekonstrukce památky a dalšími dotčenými orgány, jako jsou například hasiči.