„Společnou máme možná tu praxi. I pro mě je velmi důležité jít do terénu a potom se vracet ke studentům jako ten Indiana Jones a oslovovat je tím, že poznatky jsou opravdové,“ přemítá s typickým nadhledem vědec a propagátor experimentální archeologie, který se nedávno vrátil z další plavby po Egejském moři v replice pravěkého člunu.

Archeopark pravěku ve Všestarech na Hradecku se pod jeho vedením stal jednou z nejoblíbenějších atrakcí v regionu. Návštěvníky přitahuje moderně pojatá přehledná expozice i venkovní areál s autentickými stavbami a objekty. Obě části je zavedou do skutečného pravěku.

Proč je archeopark právě ve Všestarech? Mimochodem jde o místo, okolo kterého se odehrávaly válečné události v roce 1866.
Je dobře, že okolní krajina je bitvou 1866 nasycena. Umístění archeoparku však souvisí hlavně s tím, že pravěké osídlení bylo v nejúrodnějších místech. Posadit takovýto projekt do této krajiny bylo nutností. Okolo nás jsou i lokality, které jsou částečnou předlohou pro to, co tady prezentujeme ve formě postavených objektů nebo technologií, které se snažíme znovuobjevovat.

Centrum experimentální archeologie ve Všestarech na Hradecku o víkendu uspořádalo další akci ze seriálu Dny živé archeologie. Tentokrát nesla název Zručnost Keltů a síla Římanů.
VIDEO: Archeologický park ve Všestarech o víkendu ovládli Keltové a Římani

Vy jste stál u zrodu experimentální pravěké vesnice. Jaké byly její začátky?
V roce 1997 jsme začínali s malou expozicí pro školní exkurze ve zdejší základní škole. Tady v polích byly postavené pravěké objekty, ale neměli jsme žádné zázemí. To jsme získali až s novou budovou v roce 2013, takže letos slavíme deset let existence Archeoparku pravěku Všestary v současné podobě. Kromě zázemí je pro nás velmi důležité, že máme vnitřní expozici, která doplňuje tu venkovní.

Co se pro vás po roce 2013 změnilo kromě otevření hlavní budovy?
Tehdy jsme si uvědomili jeden velký rozdíl. Objekty jsme museli začít stavět tak, aby byly odolnější. Bylo to jednak proto, abychom je nemuseli opakovaně opravovat, což je drahé, a jednak proto, aby neohrožovaly návštěvníky. Do té doby jsme mohli všechny pokusy a stavby dělat tak, jak nás zrovna napadlo, protože nehrozilo, že by to mohlo někomu ublížit. To pro nás byla velká proměna.

Jaká je návštěvnost archeologického parku?
V posledních letech k nám ročně přijede zhruba osm tisíc dětí na školní exkurze, které jsou naším hlavním posláním. Běžná muzea mají několik set dětí ročně. Přibližně stejný počet tvoří běžní návštěvníci, takže k nám zavítá okolo 16 tisíc lidí za rok. Jsme rádi, že si po covidu neodvykli k nám jezdit.

Monoxylon IV a jeho posádka na plavbě Egejským mořem.
VIDEO: Svoboda nebo smrt, heslo pomohlo plavcům při plavbě do pravěku

Proč jsou pro vás školní exkurze klíčové?
U dětí je velice důležité, že u nás přijdou alespoň jednou s pravěkem do styku. Chápeme, že to nezajímá každého, ale my jsme tady od toho, abychom každému dali alespoň šanci. V době, kdy se přestaly číst knihy Eduarda Štorcha nebo Josefa Augusty to je důvod, proč tady jsme. Marně se snažíme je nahradit. 

Jak se v čase mění venkovní areál archeoparku?
Mění se stále. Třeba tady vidíte dřevěný domek, který jsme na jaře připravili a profesionální pokrývači rákosem by ho měli v průběhu letošního roku zastřešit. Kulisy jsme postavili a teď jde o to, co se v nich bude odehrávat. Pro školní exkurze máme patnáct programů. Co se týká programů pro návštěvníky, tak je to trochu obtížné. Lidé dnes všechno najdou na sociálních sítích a možná, že o to méně jsou ochotní někam vyrazit. Nicméně za mnou přicházejí a říkají, že když to tady vidí na vlastní oči, je to něco úplně jiného. Je pro ně důležité si to osahat. 

Poslední akce byla zaměřená na Kelty a Římany. Proč by nás měly tyto národy zajímat?
Tyto národy nás oslovují tím, že je dokážeme pojmenovat, známe o nich některé příběhy, ale na druhou stranu ty příběhy neznáme tak dokonale, aby nás začaly nudit. Proto nás to přitahuje. Je tam tajuplno a zároveň víme, že šlo o lidi s konkrétními jmény. 

Archeologové testovali člun z takřka 300 let starého dubu na vlnách vodní nádrže Rozkoš na Náchodsku.
Archeologové ze Všestar dopluli do cíle. V pravěkém člunu urazili 500 kilometrů

Kombinace vašeho působení na univerzitě a zároveň v terénu, například na moři ve vydlabaném pravěkém člunu, mi připomíná filmového hrdinu Indiana Jonese. Co vy na to?
Samozřejmě nezažíváme taková dobrodružství. I když na člunu v Egejském moři je to dobrodružství obrovské. Letošní expedice Monoxylon IV. byla nejdobrodružnější ze všech, které jsme podnikli. Co se týká Indiana Jonese, tak společnou máme možná tu praxi. I pro mě je velmi důležité jít do terénu a potom se vracet ke studentům jako ten Indiana Jones a oslovovat je tím, že poznatky jsou opravdové. Stává se nám, že některé studenty experimentální archeologie osloví natolik, že se na provozu archeoparku sami podílejí.

Expedice Monoxylon jsou sledované médii, veřejnost zajímají, letos cestu mapoval i kameraman České televize. Nepřipadáte si coby vedoucí týmu jako „archeostar“?
Pro archeologii je strašně důležitá zpětná vazba s veřejností. Zvlášť v současné době. Zejména při budování liniových staveb, zejména dálnic, spotřebovává výzkum spoustu peněz a je potřeba neustále ukazovat, že to má smysl a přináší to výsledky. Nejde jen o to památky uchovat, ale hlavně pokračovat v poznání a docílení toho, aby bylo pro veřejnost srozumitelné. To není jednoduché. Ale právě to je na naší práci strhující.

Co je v hlavní budově Archeoparku pravěku Všestary

V přízemí je expozice nazvaná Podzemí či Podsvětí, tedy tajuplný svět z pohledu pravěkých lidí. Najdete zde jeskyni s malbami, akvárium s archeologickými nálezy, pazourkové doly, megalitickou hrobku, ukázky pohřbívání z našeho území a archeologické nálezy. V prvním patře si návštěvníci mohou prohlédnout expozici Život v pravěku. Běžný život pravěkých lidí tam přibližuje velký model pravěké krajiny či tematické panely s replikami nástrojů. Druhé patro představuje nebe, které pravěcí lidé vnímali, o čemž svědčí archeologické nálezy. Lidé si tam mohou z ptačí perspektivy prohlédnout pravěkou krajinu na modelu o patro níže. Ve třetím patře se nachází i přehled celého pravěku Čech a Moravy ukázaný v obrazech a pomocí replik či kopií artefaktů.