Po půlroce se rozpadá pětikoalice ve vedení Hradce Králové. Vaši bývalí koaliční partneři označují za největší problém vaše ambice a zájmy.
Argument mých osobních ambicí a zájmů je zcela absurdní. Opak je pravdou. Já jsem jediný lídr z koaličních stran, který po volbách striktně nepožadoval náměstkovskou funkci a přenechal ji někomu jinému z naší kandidátky, konkrétně paní Dvořákové. Jsou to jen obecné proklamace, bez jakéhokoli reálného základu, nikdo nikdy nic konkrétního nepředložil. Z jednoduchého důvodu, protože nic takového není.

Koalice přesto mluví o vašich neustálých individuálních, nevykomunikovaných a neopodstatněných aktivitách.
Je pravda, že jsem se snažil pomáhat kolegům z pětikoalice nad rámec běžného působení na radě či zastupitelstvu. Nabízel jsem náměstkovi Řádkovi podporu při spolupráci s tchajwanskými investory, ale bez odezvy. Nabídl jsem, že se budu věnovat koordinaci rozvoje Kuklen a konkrétně areálu Škodovky ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. I to bylo odmítnuto. Do Hradce jsem pozval z Paříže viceguvernéra Rozvojové banky Rady Evropy, která mimo jiné velmi pravděpodobně napomůže podstatnou částkou v řádu vysokých stamilionů při financování projektu Mephared – nové budovy farmaceutické a lékařské fakulty v Hradci. Vedení města bohužel toto setkání značně komplikovalo. Takže ano, měl jsem ambici a zájem pomoci nad rámec běžného fungování zastupitele a člena rady, vše ve prospěch města, a to v mém volném čase nebo při výkonu funkce senátora. Bohužel se v Hradci opakovaně setkáte se spekulacemi, že pokud něco děláte nezištně, tak za tím musí být nějaký osobní zájem, byť pro to není jediný konkrétní důkaz.

Psali jsme:

Už při podpisu koaliční smlouvy loni v listopadu to skřípalo. Jan Holásek (vlevo) podepsal dohodu jako poslední z leadrů pětikoalice. Pro "své" hnutí Rozvíjíme Hradec ji nepovažoval za dobrou. Primátorka Pavlína Springerová sedí vpravo.
Kdo povede Hradec? Osekaná koalice vyhlíží odpadlíky, program chce zachovat

Vaše hnutí Rozvíjíme Hradec navrhlo výměnu náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch Ilony Dvořákové. Koalice to odmítla s tím, že je s její prací spokojená. Proč chcete výměnu?
Paní Dvořáková velmi brzo po volbách reálně přestala být naším náměstkem, přestala s námi komunikovat a sdílet informace, prosazovat názory našeho hnutí a jeho program, vystupovala neprofesionálně. Postupně se začaly ukazovat i nedostatky v odborné oblasti, a proto jsme jako hnutí došli k tomu, že naše nominace paní Dvořákové nebyla šťastná. Odvolání kolegyně Dvořákové je rozhodnutí celého hnutí, naprosté většiny jeho členů a celého předsednictva jako výkonného orgánu. Paní Dvořákové jsme nabídli, aby pokračovala jako radní a členka správních rad dvou kulturních institucí, bylo jí to však málo a odmítla.

S čím konkrétně jste byli nespokojení?
Určitě nechceme prát špinavé prádlo veřejně, jde o interní věc hnutí a je mi to tak trochu nepříjemné vůči paní Dvořákové. Před volbami pro mne pracovala jako asistentka a ne všechno bylo špatně. Proto uvedu jen jeden konkrétní příklad neprofesionálního jednání, kterým je rozesílání citlivé interní korespondence třetím subjektům, byť to jsou koaliční partneři.

A ty odborné nedostatky?
To je pro nás ten větší problém. Například v současné době se připravuje strategie cestovního ruchu, která by v souladu s programovým prohlášením měla zahrnovat i přípravu projektu splavnění Labe od Pardubic po Jaroměř pro turistické účely. Byl to i klíčový bod našeho programu v oblasti cestovního ruchu, který jsme prosadili do programového prohlášení. Ve strategii předložené paní Dvořákovou však toto chybí. Poté, co jsem na to upozornil, musel být bod stažen z rady k dopracování. Důvodem podpory paní Dvořákové ze strany ostatních koaličních stran je samozřejmě zejména to, že s jejím jedním hlasem má čtyřkoalice většinu jednoho hlasu v zastupitelstvu a už nás ve vedení města nepotřebuje. Těžko očekávat, že se paní Dvořákové nebudou zastávat. Je to politika.

Opilec na záchytné stanici. Ilustrační snímek.
Opilci zahlcují nemocnice. Hradecká záchytka navíc ruší poradnu pro závislé

Koalici jste navrhl, že převezmete funkci paní Dvořákové, kdo by ji nahradil v radě města?
Kolega Petr Nebeský jako další zastupitel neměl o funkci náměstka v oblasti kultury a cestovního ruchu zájem, a jelikož jsme nechtěli zasahovat do rozdělení gescí, tak bych se toho musel ujmout já. Dlouhodobě se věnuji některým nosným tématům, jako je splavnění Labe nebo kongresová turistika, takže to pro mne není vzdálená problematika. Kolegu Petra Nebeského jsme pak nominovali na pozici radního.

Jste senátor za Hradecko, městský a krajský zastupitel, vedete advokátní kancelář. Jak byste stíhal ještě dělat náměstka za paní Dvořákovou?
Za předpokladu vstřícnosti a spolupráce v koalici určitě ano, jinak bychom to nenavrhovali. Například pan náměstek Řádek má mnohem širší gesci, aktivně působí v celostátním vedení TOP 09, kromě toho je jediným společníkem a jednatelem ve své poradenské firmě, a vedení města mu vychází vstříc, aby to vše zvládal. Podobný přístup bych očekával i já, abych mohl výkon funkce náměstka spojit s výkonem senátní práce. Vedení advokátní kanceláře se již na výkonné úrovni nevěnuji. Pokud si věci efektivně zorganizujete a máte tým, není problém vše skloubit. Konec konců senátorem je rovněž hejtman Martin Červíček nebo velmi úspěšný starosta Vrchlabí Jan Sobotka. A řídit město či kraj je určitě náročnější než mít na starosti kulturu a cestovní ruch. Měl jsem připravený tým spolupracovníků v oblasti kultury a cestovního ruchu, kteří mi nabídli podporu. Podobně jako pan náměstek Řádek, který má minimálně dva osobní spolupracovníky a asistenty. Konečně jsem přesvědčený, že pro celou řadu otázek, jako je řešení pozemků pod Kongresovým centrem Aldis a jeho další rekonstrukce, by moje právní zkušenosti přišly velmi vhod.

Kdysi to byla výkladní skříň místního jezdeckého sportu, dnes areál jezdeckého klubu chátrá.
Hradeckou jízdárnu čeká nový život. Byty místo koňských stájí nebudou

Ještě bych se vrátil k areálu bývalého ZVÚ, jehož rozvoj jste chtěl v rámci koalice koordinovat. Jak by se podle vás měl změnit?
Dlouhodobě tam vidím velký potenciál v rozvoji města, měli jsme to i ve volebním programu a je to téma, které jsme zvedli jako první. Jako senátor jsem se setkal s několika podnikateli v lokalitě, podobně jako se scházím s podnikateli z dalších částí Hradce. Kolegům v koalici jsem navrhl, že bych se věnoval koordinaci rozvoje areálu bývalé Škodovky, podobně jako se kolega Hrabálek může věnovat projektu Pajkrovy flošny. Vše v souladu s koaliční smlouvou, která potvrzuje vůli koaličních stran vnímat programová témata ostatních partnerů a umožňuje pověřit radního či zastupitele řešením konkrétní problematiky. Všem radním jsem vše předem stručně odůvodnil e-mailem. I tak to odmítli a na jejich žádost jsem bod stáhl z jednání rady. Účelové zaměňování zájmů tvořit a rozvíjet se zájmy osobními představuje v politice klasický faul, bohužel ze strany některých politických konkurentů čím dál častější.

V současnosti běží pro Rozvíjíme Hradec 30denní výpovědní lhůta koaliční smlouvy, vidíte šanci, že byste se dál jako hnutí podíleli na vedení města?
Mně jde primárně o fungování města. Samozřejmě však musím sledovat i politické zájmy hnutí. Pokud bychom odešli z koalice, velmi pravděpodobně budeme muset uvolnit i některé pozice ve výborech a komisích, případně městských firmách. Pokud by to pomohlo udržení pozice našeho hnutí v koalici nebo alespoň možnosti našich nominantů pracovat pro město v současných pozicích, jsem připraven se vzdát všech svých funkcí ve městě – pozice radního i předsedy výboru pro územní plánováni, investice a rozvoj města. Pro město bych pracoval jako běžný člen zastupitelstva. Lidsky bych byl rád, abychom si našli čas, nejasnosti z minulých týdnů prodiskutovali a vysvětlili si je. Zejména pak se zástupci politických stran, se kterými jsme měli až dosud dobré vztahy. A třeba se pak i vrátili k původnímu pětikoaličnímu formátu. Protože reálně pro rozboření pětikoalice není žádný důvod.