Otče biskupe, Velikonoce jsou pro křesťany největším svátkem. Proč?

Smrt a vzkříšení Ježíše Krista jsou ústředním bodem křesťanské víry. Velikonoce mají svou tradici, protože křesťanství vzniká v Izraeli, a pro židy jsou Velikonoce symbolem vysvobození z egyptského otroctví. Velikonoce jsou nejvýraznějším světovým svátkem.

Mají i určitou symboliku…

Vzkříšením Ježíše Krista přinášejí mimo jiné i velké poselství, že smrtí život nekončí. A také, že zrada, mám na mysli třeba Jidáše, nemůže a nesmí nikdy zvítězit.

Jak se po církevní stránce budou slavit v Hradci Králové?

Na Zelený čtvrtek jsme si v katedrále Svatého Ducha připomněli poslední večeři Ježíše Krista, je to také den ustanovení kněžství, a světili jsme oleje. V pátek to bude den vzpomínky Kristova umučení, smrti a pohřbení. Na Bílou sobotu ve 20 hodin začíná v katedrále slavnost Vzkříšení posvěcením ohně a velikonoční svíce–paškál, která symbolizuje Krista, jež vnesl světlo do tmy světa. V neděli slavíme velikonoční hod Boží – hod Beránka.

Už brzy si připomeneme desáté výročí návštěvy papeže Jana Pavla II. v Hradci Králové …

Je to 26. dubna. Na biskupství otevřeme výstavu „Jan Pavel II. v Hradci Králové“. V sobotu 28. dubna bude v katedrále slavnostní bohoslužba. Bude při ní odhalena busta Jana Pavla II., která bude umístěna na náměstí vedle katedrály.

V poslední době je kolem vás rozruch. Jste totiž považován za nežhavějšího kandidáta na nejvyšší církevní post u nás, arcibiskupa pražského a primase českého. Jak to vnímáte?

Nikdo z nejvyšších církevních kruhů o tom se mnou nejednal. Nedělám si ambice. Chci být v rodném Hradci Králové. Do Prahy, do kláštera, půjdu, až mně bude pětasedmdesát let.