Přihlásit se lze do konce srpna

Až do konce srpna je možné se přihlašovat do projektu Nultý ročník v pracovním životě, který má pomáhat mladým lidem začlenit se na pracovní trh. „Mladí lidé se naučí postavit se sami za sebe, poznat své silné a slabé stránky a zapracovat na nich. Naši lektoři budou absolventy motivovat a podporovat při získávání nových informací a dovedností ze světa pracovního trhu," slibuje koordinátorka projektu Michaela Nová.

S absolventy budou individuálně pracovat zkušený personalista a pracovní asistent Zapojit se může každý, kdo ukončil vzdělání alespoň maturitou, je mu méně než 26 let, ještě nebyl zaměstnaný a je vedený na úřadu práce.

Veronika Pírková